Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Bảo tàng

Trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-BT ngày 19 tháng 02 năm 2024, ngày 1 đến 3 tháng 3 năm 2024, Bảo tàng Ninh Bình tổ chức trưng bày chuyên đề “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan. Đây là hoạt động phối hợp giữa Bảo tàng Ninh Bình và phòng văn hóa huyện Nho Quan trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa và Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan tổ chức trên địa bàn xã Cúc Phương, huyện Nho Quan.

Nét mới trong trưng bày chuyên đề: “Dấu ấn thời bao cấp” tại Bảo tàng Ninh Bình.

Hướng tới chào mừng “Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022” tổ chức tại Ninh Bình; được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Bảo tàng Ninh Bình tổ chức trưng bày chuyên đề “Dấu ấn thời bao cấp”.

PHỤC HỒI TU CHỈNH HIỆN VẬT GIẤY NĂM 2022 TẠI BẢO TÀNG NINH BÌNH

Bảo tàng Ninh Bình hiện có gần 40.000 hiện vật gốc có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học, phản ánh toàn diện tiến trình lịch sử của Ninh Bình. Trong số đó, hiện vật giấy có số lượng khoảng 5.000 với các loại hình như sắc phong, tờ dụ, nhật ký, tem phiếu, bản đồ… Hiện vật giấy có độ bền cơ học thấp, dễ chịu ảnh hưởng bởi môi trường, độ ẩm, ánh sáng, côn trùng… Do đó, việc bảo quản hiện vật giấy cần có môi trường đặc biệt và đòi hỏi cán bộ phải có chuyên môn, kinh nghiệm.

Bảo tàng Ninh Bình với công tác “Đưa hiện vật bảo tàng tới trường học” tại huyện Kim Sơn

Thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"; hướng dẫn liên tịch số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/1/2013 của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên;

Trưng bày chuyên đề: “Kỷ vật chiến trường” tại Bảo tàng Ninh Bình.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019) và kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019); được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề: “Kỷ vật chiến trường” tại Bảo tàng Ninh Bình.

Phối hợp trưng bày chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử”

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, Bảo tàng Ninh Bình phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phát hiện tiền đồng cổ trên quê hương vua Đinh

Ngày 28/6/2018, nhận được tin báo của nhân dân xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về việc phát hiện những đồng tiền cổ tại địa phương; Bảo tàng Ninh Bình đã cử đoàn cán bộ đến khảo sát và sưu tầm hiện vật.

Công tác sưu tầm hiện vật ở Bảo Tàng Ninh Bình

Luật Di sản văn hóa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2001 tại điều 47 nêu rõ: Bảo tàng là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội (sau đây gọi là sưu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân; Bảo tàng cấp tỉnh là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu ở địa phương.