Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Công khai

Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng chính phủ
Ngày 30/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước.

Cấp phép