Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Công khai

Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng chính phủ
Ngày 30/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước.

Cấp phép

Dự toán ngân sách

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH NINH BÌNH THAM GIA TRIỂN LÃM “DI SẢN VĂN HÓA BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”
Từ ngày 27/8 đến ngày 03/9/2023, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình đã tham gia triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” với chủ đề “Biển, đảo và non nước Ninh Bình”. Triển lãm do Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, thể thao và Di lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức.