Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Gia đình

Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô

Ngày 22/5/2019, Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô.

Nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của các cơ quan, đơn vị trong ngành; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hướng tới hoàn thành các mục tiêu đã nêu tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình và thể thao; khai thác có hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành kế hoạch và có chỉ đạo sâu sát trong nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019!

Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2019 được phát động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với nhiều hoạt động phong phú, nhân văn.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (2008 – 2018) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 27/7/2018, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018.