Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Gia đình

GIA ĐÌNH BÌNH AN - NỀN TẢNG CỦA MỘT XÃ HỘI HẠNH PHÚC

Kể từ ngày 02 tháng 9 năm 1945, quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn có sự song hành của sáu chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Trong đó, xây dựng xã hội hạnh phúc, thực sự của dân, do dân và vì dân là mục tiêu cao nhất, là kim chỉ nam cho mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở tất cả các lĩnh vực, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Nền tảng của một xã hội hạnh phúc xét đến cùng chính là xây dựng gia đình hạnh phúc. Bởi lẽ, gia đình luôn được nhìn nhận với tư cách là “tế bào” của xã hội; là môi trường lành mạnh để xây dựng nguồn lực con người; góp phần tạo dựng nền tảng phát triển bền vững mọi mặt của đất nước. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thảo luận Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình, tháng 10/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001 - 28/6/2021) VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THÁNG 6) NĂM 2021

Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Sau 20 năm được ghi nhận, Ngày Gia đình Việt Nam đã từng bước đi vào cuộc sống, trở thành một ngày hội lớn mang ý nghĩa nhân văn cao cả, một nét đẹp văn hóa - nơi mà tình yêu thương được tôn vinh. Đây cũng là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô

Ngày 22/5/2019, Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô.

Nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của các cơ quan, đơn vị trong ngành; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hướng tới hoàn thành các mục tiêu đã nêu tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình và thể thao; khai thác có hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành kế hoạch và có chỉ đạo sâu sát trong nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019!

Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2019 được phát động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với nhiều hoạt động phong phú, nhân văn.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (2008 – 2018) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 27/7/2018, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018.