Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

13/11/2020

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.

Đây là thời điểm, cơ hội để thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh được việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn chủ trương, chính sách về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh được công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao chủ động phối hợp với các ngành liên quan triển khai Tháng hành động, lồng ghép trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao hưởng ứng Tháng hành động tại cộng đồng. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí, bảo đảm không mang định kiến giới.

Về công tác tuyên truyền, Sở Văn hóa và Thể thao tập trung quán triệt, đẩy mạnh triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như tuyên truyền trực quan, chăng treo băng rôn, khẩu hiệu tại các địa phương và trụ sở các cơ quan; tuyên truyền trực tiếp qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ba cấp, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến về Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới; cũng như lan tỏa sâu rộng khẩu hiệu và những thông điệp hưởng ứng Tháng hành động năm 2020.

Để thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện, đảm bảo các hoạt động trong Tháng hành động được diễn ra thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, lồng ghép được với các hoạt động khác nhằm tạo nên hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội. Đặc biệt tuân thủ đúng các quy định và khuyến cáo của các cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid -19, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.