Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001 - 28/6/2021) VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THÁNG 6) NĂM 2021

31/05/2021

Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Sau 20 năm được ghi nhận, Ngày Gia đình Việt Nam đã từng bước đi vào cuộc sống, trở thành một ngày hội lớn mang ý nghĩa nhân văn cao cả, một nét đẹp văn hóa - nơi mà tình yêu thương được tôn vinh. Đây cũng là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

    Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) đồng hành với các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6). Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí của gia đình, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã chuyển biến tích cực; góp phần nâng cao việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; tạo sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

    Năm 2021, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh ban hành văn bản số 576/BCĐ ngày 07/5/2021 đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các huyện, thành phố tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021), truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”.

    Theo đó, việc hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 được tổ chức trên quy mô toàn tỉnh với những hoạt động cơ bản như: tổ chức hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về chủ đề 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021; các buổi sinh hoạt và nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, “văn hóa ứng xử trong gia đình”; các hoạt động giao lưu, hội thi về xây dựng gia đình hạnh phúc, Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình,… tại các địa bàn dân cư; tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực trong xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,…

    Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các huyện, thành phố triển khai, tổ chức công tác tuyên truyền thông qua các hình thức như: Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền trực quan chủ để, khẩu hiệu kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 tại các địa điểm công cộng, trụ sở các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 3 cấp, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

    Nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021); Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 về Ngày Gia đình Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, xây dựng gia đình văn hóa.

    Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo, trong suốt tháng 6/2021, cao điểm từ 15-30/6/2021, các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ theo tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.