Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Lãnh đạo Sở

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Chức vụ: Giám Đốc Sở

Số điện thoại: 0303.881640

Email: cuongnm.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 
   

2. Đ/c Trần Việt Phương

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở

Số điện thoại: 0306.295225

Email: phuongtv.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 
   

3. Đ/c Vũ Hồng Minh

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở

Số điện thoại: 0856953535

Email: minhvh.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 
   

4. Đ/c Vũ Thanh Lịch

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở

Số điện thoại: 

Email: lichvt.svhtt@ninhbinh.gov.vn