Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản quy phạm pháp luật

STT Lĩnh vực Số hiệu Ban hành Trích yếu
Văn hóa 17/2023/QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-huan-luyen-va-thi-dau-tdtt-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2023
Văn hóa 75/2022/NQ-HĐND 28/09/2022 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-van-hoa-gia-dinh-va-the-thao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 49/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư Viện tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-thu-vien-tinh-ninh-binh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 48/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-van-hoa-tinh-ninh-binh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 47/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-bao-ton-di-tich-lich-su-van-hoa-co-do-hoa-lu-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 45/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo Tàng tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bao-tang-tinh-ninh-binh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa Số 23/2022/QĐ-UBND 08/07/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình. ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Văn hóa 46/2022/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Ninh Bình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-nha-hat-cheo-ninh-binh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2022
Gia đình 318/QĐ-UBND 04/04/2022 Phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phe-duyet-chuong-trinh-thuc-hien-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 2022
Văn hóa Số 129/2021/NQHĐND 10/12/2021 Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình. ve-viec-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-va-nguoi-phuc-vu-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-ninh-binh 2021
Văn hóa Số 37/2021/NQHĐND 29/07/2021 Quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quy-dinh-chinh-sach-khuyen-khich-tai-nang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
Văn hóa Số 05/2021/QĐUBND 11/03/2021 Về việc banh hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ve-viec-banh-hanh-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2021
Khác 24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định số 24 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nghi-dinh-so-24-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia 2020
Cải cách hành chính 19/2020/NĐ-CP 19/02/2020 KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH kiem-tra-xu-ly-ky-luat-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh 2020
Khác 16/2020/NĐ-CP 03/02/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-quoc-tich-viet-nam 2020
Khác 28/2018/QH14 15/06/2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach 2018
Khác 64/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV nghi-quyet-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xiv 2018
Khác 61/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ TỪ KHI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 CÓ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NĂM 2018” nghi-quyet-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quy-hoach-quan-ly-su-dung-dat-dai-tai-do-thi-tu-khi-luat-dat-dai-nam-2013-co-hieu-luc-den-het-nam-2018 2018
Khác 62/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2014 - 2018” nghi-quyet-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-phong-chay-chua-chay-giai-doan-2014-2018 2018
Khác 60/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC nghi-quyet-ve-tiep-tuc-hoan-thien-va-day-manh-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quan-ly-su-dung-von-tai-san-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-va-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc 2018
Khác 63/2018/QH14 15/06/2018 NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV QUỐC HỘI nghi-quyet-ve-hoat-dong-chat-van-tai-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xiv-quoc-hoi 2018
Thể thao 26/2018/QH14 14/06/2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-the-duc-the-thao 2018
Khác 27/2018/QH14 14/06/2018 LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ luat-do-dac-va-ban-do 2018
Khác 59/2018/QH14 12/06/2018 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-quoc-hoi-nam-2019 2018
Khác 58/2018/QH14 12/06/2018 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 nghi-quyet-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2016 2018
Khác 25/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT TỐ CÁO luat-to-cao 2018
Khác 23/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT CẠNH TRANH luat-canh-tranh 2018
Khác 24/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT AN NINH MẠNG luat-an-ninh-mang 2018
Khác 57/2018/QH14 08/06/2018 NGHỊ QUYẾT Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 nghi-quyet-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2019dieu-chinh-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2018 2018
Khác 22/2018/QH14 08/06/2018 LUẬT QUỐC PHÒNG luat-quoc-phong 2018
Khác 41/2017/QH14 26/06/2017 Thi hành bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều thi-hanh-bo-luat-hinh-su-so-1002015qh13-da-duoc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu 2017
Văn hóa 34/2015/QĐ-UBND 14/12/2015 Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-tich-lich-su-van-hoa-va-danh-lam-thang-canh-da-xep-hang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2015
Văn hóa 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật hình sự bo-luat-hinh-su 2015
Văn hóa Số 04/2009/QĐ-UBND 21/01/2009 Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ve-viec-ban-hanh-quy-che-dat-ten-doi-ten-duong-pho-va-cong-trinh-cong-cong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 2009