Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản ngành

STT Lĩnh vực Số hiệu Ban hành Trích yếu
Văn hóa 77/QĐ-SVHTT 03/03/2023 Ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ban-hanh-noi-quy-tiep-cong-dan-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh 2023
Văn hóa 14/2022/TT-BVHTTDL 14/12/2022 Quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-va-quan-ly-su-dung-khai-thac-he-thong-thong-tin-bao-cao-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich 2022
Văn hóa 10/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-l-ong-vien-chuc-chuyen-nganh-nghe-thuat-bieu-dien-va-dien-anh 2022
Văn hóa 09/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng viên chức chuyên ngành mỹ thuật quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-l-ong-vien-chuc-chuyen-nganh-my-thuat 2022
Văn hóa 06/2022/TT-BVHTTDL 23/09/2022 THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thong-tu-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-tham-quyen-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich 2022
Văn hóa 06/2020/TT-BVHTTDL 08/09/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-tham-quyen-ban-hanh-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich 2020
Văn hóa 1393/TB-SVHTT 20/11/2019 Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thong-bao-thi-tuyen-chuc-danh-truong-phong-xay-dung-nep-song-van-hoa-va-gia-dinh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao 2019
Văn hóa 660/SVHTT 10/06/2019 Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2019 xet-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-van-hoa-the-thao-du-lich-nam-2019 2019
Sở Văn hóa và Thể Thao 36/2019/NĐ-CP 29/04/2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-the-duc-the-thao 2019
Gia đình 07/2017/TT-BVHTTDL 29/12/2017 Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình quy-dinh-viec-thu-thap-bao-cao-thong-tin-ve-gia-dinh-va-phong-chong-bao-luc-gia-dinh 2017
Sở Văn hóa và Thể Thao 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19/05/2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN thong-tu-lien-tich-quy-dinh-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-thu-vien 2015
Sở Văn hóa và Thể Thao 79/2012/NĐ-CP 05/10/2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG; THI NGƯỜI ĐẸP VÀ NGƯỜI MẪU; LƯU HÀNH, KINH DOANH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU nghi-dinh-quy-dinh-ve-bieu-dien-nghe-thuat-trinh-dien-thoi-trang-thi-nguoi-dep-va-nguoi-mau-luu-hanh-kinh-doanh-ban-ghi-am-ghi-hinh-ca-mua-nhac-san-khau 2012
Sở Văn hóa và Thể Thao 98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa 2010