Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

I

Tổ Chức -  Hành Chính

1

Nguyễn Văn Bắc

SĐT: 02293880819

Email: bacnv.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng Phòng

2

Nguyễn Thị Quyên

SĐT: 0988204366

Email: Quyennt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Phạm Thành Trung

SĐT: 6.270627

Email: trungpt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

II

Phòng Quản lý Văn hóa

1

Đinh Văn Phương

SĐT: 02293876072

Email: phuongdv.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 Trưởng phòng
2

Nguyễn Thị Thúy Nga

SĐT: 02293.871263

Email: ngantt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó trưởng phòng

III

Phòng quản lý TDTT

1

Nguyễn Tử Phượng

SĐT: 02293885317

Email: phuongnt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

IV

Phòng NSVH và Gia đình

1

Vũ Thị Lý
SĐT: 02296531968

Email: lyvt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

SĐT: 02292219608

Email: thuyntt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

V

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

1

Nguyễn Xuân Trường

SĐT: 02292211347

Email: truongnx.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

2

Quách Thị Hương

SĐT: 6.275097

Email: huongqt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

VI

Phòng Kế hoạch - Tài chính

1

Nguyễn Đức Trung

SĐT: 0916042628

Email: tutd.vhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

VII

Thanh tra Sở

1

Đinh Đức Tài

SĐT: 02292219353

Email: taidd.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Chánh Thanh tra Sở

2

Nguyễn Đức Quang

SĐT: 02293876549

Email: quangnd.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Chánh thanh tra Sở