Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Lãnh đạo Đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm huấn luyên và thi đấu TDTT

Giám đốc: Phạm Tuấn Anh

SĐT: 0903491378

Email: anhpt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó giám đốc: Lã Công Hoan

SĐT: 0912690938

Email: hoanlc.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó giám đốc: Lã Hoàng Minh Đạo

SĐT: 0946629609

Email:daolhm.svhtt@ninhbinh.gov.vn

2. Trung tâm văn hóa tỉnh

 Phụ Trách:  Nguyễn Ngọc Thuân

SĐT: 0968.040.368

Email:thuannn.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 Phó giám đốc: Nguyễn Phú Văn

SĐT: 0912661077

Email:vannp.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 Phó giám đốc: Đàm Ngọc Hoa

SĐT: 0917972214

Email:hoadn.svhtt@ninhbinh.gov.vn

3. Bảo tàng tỉnh

 Giám đốc: Nguyễn Xuân Khang

SĐT: 0983083478

Email:khangnx.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 Phó giám đốc: Phạm Thị Nhu

SĐT: 02293.886335

Email:nhupt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 Phó giám đốc:Vũ Thị Thu

SĐT: 0914993897

Email:thuvt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

4. Thư viện tỉnh

Giám đốc : Bùi Văn Phương

SĐT: 0989088497

Email:phuongbv.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 Phó giám đốc: Lại Thị Thu Hà

SĐT: 0904726552

Email:haltt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 Phó giám đốc: Đỗ Thị Thu Hà

SĐT: 0916808009

Email:hadtt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

5. Nhà hát chèo Ninh Bình

Giám đốc: Nguyễn Văn Thập

SĐT: 0913061082

Email:thapnv.svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó giám đốc: Mai Thị Thủy

SĐT: 0942525528

Email:thuymt.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 

6. Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Hoa Lư

 Giám đốc: Giang Bạch Đằng

SĐT: 0913061023

Email:danggb.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 Phó giám đốc: Lê Thị Bích Thục

SĐT: 0916135441

Email:thucltb.svhtt@ninhbinh.gov.vn

 Phó giám đốc: Nguyễn Thị Kim Cúc

SĐT: 02293.620099

Email:cucntk.svhtt@ninhbinh.gov.vn

www.codohoalu.ninhbinh.gov.vn

www.codohoalu.vn