Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản trung ương

STT Số hiệu Ban hành Trích yếu
40/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân","Nghệ sĩ ưu tú" sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-892014nd-cp-ngay-2992014-cua-chinh-phu-ve-xet-tang-danh-hieu-nghe-si-nhan-dannghe-si-uu-tu 2021
46/2019/NĐ-CP 27/05/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỂ THAO quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-the-thao 2019
109/NQ-CP 23/08/2018 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018 nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-8-nam-2018 2018
09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la 2012