Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019!

22/10/2019

Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2019 được phát động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với nhiều hoạt động phong phú, nhân văn.

    Thực hiện Văn bản số 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019, Kế hoạch số 114/KH-BCĐ ngày 31/01/2019 của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Ninh Bình về thực hiện Công tác gia đình năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Văn bản số 201/SVHTT-XDNSVH&GĐ ngày 07/3/2019 hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố và các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung công việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2019.

    Về công tác tuyên truyền, năm 2019, chủ đề tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là “Yêu thương và chia sẻ”.

    Các khẩu hiệu chính là:

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!

Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!

Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!

Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!

    Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền về hạnh phúc con người nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc của cá nhân trong sự tương tác với hạnh phúc của người thân, gia đình, họ tộc, cộng đồng xã hội, bao gồm các nội dung sau:

    Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và các khẩu hiệu tuyên truyền và các hoạt động được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019.

    Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

    Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

    Hình thức tuyên truyền:

    Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài, Báo, báo điện tử, hệ thống truyền thanh 3 cấp… bằng các hình thức như: tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề…

    Tuyên truyền cổ động, trực quan: tuyên truyền trên bảng điện tử; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng; tại trụ sở cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu vực thị trấn, …

    Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tư vấn, tuyên truyền cộng đồng có sự tham gia của số đông nhân dân ở các thôn, bản, tổ dân phố.

    Về tổ chức các hoạt động, sự kiện

    Các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức phù hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2019 với những hoạt động cơ bản như:

    Tổ chức hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về chủ đề hạnh phúc (hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, cộng đồng hạnh phúc). Tổ chức trao đổi, tọa đàm và các hình thức phù hợp khác về chủ đề Hạnh phúc như: các buổi sinh hoạt và nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức “Ngày Hội Gia đình hạnh phúc”; tọa đàm về “Kỹ năng sống để xây dựng gia đình hạnh phúc”… tại các địa bàn dân cư; có thể lồng ghép vào nội dung hoạt động của các Câu lạc bộ tại cơ sở.

    Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

    Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt Câu lạc bộ hoặc sinh hoạt chuyên đề của đoàn thể hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2019. Khuyến khích các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng, các hoạt động thăm quan, vui chơi giải trí, ...

    Tổ chức cuộc thi, hội thi, triển lãm tranh, ảnh, sách hoặc chiếu phim chủ đề về hạnh phúc.

    Về thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2019 tập trung cao điểm từ ngày 15-20/3/2019.

    Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các cơ quan, ban, ngành của địa phương triển khai tổ chức các hoạt động nằm trong nội dung của công văn hướng dẫn này đảm bảo hiệu quả, an toàn, vui tươi và lành mạnh theo đúng chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”.

    Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ quan về chủ đề và thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2019. Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2019 vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim; tổ chức phòng đọc sách, luân chuyển sách, báo về cơ sở; đón tiếp, hướng dẫn tham quan bảo tàng, di tích… và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019.

    Với những nội dung triển khai nêu trên và sự hưởng ứng của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức các hoạt động, hy vọng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 sẽ dần trở thành ngày hội của toàn dân, của các gia đình và thành viên gia đình, tạo nên hiệu ứng tích cực trong đời sống của nhân dân nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần tốt đẹp của sự yêu thương, chia sẻ và mang lại hạnh phúc cho nhau của cộng đồng, xã hội./.

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình