Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Duy trì sinh hoạt chính trị đầu tuần với nghi thức chào cờ tại Bảo tàng Ninh Bình

22/10/2019

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 28/09/2016 của Thường vụ Tỉnh ủy; Sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, Bảo tàng Ninh Bình đã liên tục tổ chức nghi thức chào cờ đầu tuần với tinh thần nghiêm túc, trang trọng, đúng kế hoạch.

Tính đến tháng 7 năm 2019, theo kế hoạch Bảo tàng Ninh Bình đã liên tục tổ chức 32 kỳ sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Đơn vị đã nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch; buổi lễ được tổ chức trang trọng, nghiêm túc theo trình tự đã được cấp trên hướng dẫn, từ trang phục, phương tiện tổ chức đến nội dung tổ chức.

Sau cùng tất cả tập thể cán bộ, nhân viên chào cờ, hát Quốc ca trên nền nhạc không lời.

Qua 32 tháng (từ tháng 12/2016 đến tháng 7/2019) triển khai việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại các đơn góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, trách nhiệm thiêng liêng với đồng bào, với Tổ quốc. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, hiểu sâu sắc hơn tấm gương tiêu biểu của lãnh tụ kính yêu - Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó mỗi cán bộ, đảng viên có thêm ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Với việc phân công nghiên cứu, sưu tầm và kể câu chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi cán bộ, đảng viên được rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, diễn đạt, cập nhật về nhiệm vụ của cơ quan, thiết thực đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “Nếp sống văn hóa công sở”, tạo hứng khởi, động lực cho một tháng làm việc mới với những nỗ lực, cố gắng vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Xuân Khang