Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa góp phần xây dựng Huyện nông thôn mới Gia Viễn

21/08/2020

Ngày 01/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn long trọng tổ chức Lễ công bố huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón Huân chương Lao động hạng Nhì. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công cuộc xây dựng huyện nông thôn mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVTW Đảng,  Bộ Trưởng Bộ Tài Chính trao Bằng công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

    Huyện Gia Viễn nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Bình, có diện tích 176,7km2, dân số 121.242 người. Huyện có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 20 xã và 01 thị trấn. Gia Viễn là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời với 253 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 13 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 38 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Nhân dân có truyền thống yêu nước, anh hùng trong chiến đấu và lao động.

     Trước khi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ và nhân dân Gia Viễn phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức: điều kiện tự nhiên không thuận lợi, hạ tầng kinh tế - xã hội thấp, kinh tế chậm phát triển, sản xuất thủ công nghiệp nhỏ lẻ, nông nghiệp độc canh cây lúa phụ thuộc vào thiên nhiên, thu nhập người dân còn thấp, bình quân chỉ đạt 15,5 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao (8,78%), bình quân tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ đạt 5,5 tiêu chí/xã.

    Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên để đạt kết quả toàn diện. Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến hết năm 2019, toàn huyện có 20/20 xã (100%) được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; 01 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện đã thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định sso 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

    Đến nay, diện mạo nông thôn huyện Gia Viễn có nhiều đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của người dân được nâng lên; các di tích lich sử và truyền thống văn hóa không ngừng được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được dảm bảo; người dân được hưởng thụ cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

    Trong các tiêu chí xây dựng NTM đã được đảng bộ và nhân dân huyện Gia Viễn nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, xác định văn hóa có vai trò quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, huyện Gia Viễn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân.

    Thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng huyện NTM, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng thời gian qua, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, các địa phương trên địa bàn huyện Gia Viễn đã nỗ lực xây dựng, nâng cấp, mở rộng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể thao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Phong trào xây dựng Nhà Văn hóa đã trở thành phong trào của cộng đồng dân cư, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp xây dựng.

    Song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa khang trang, các địa phương cũng tập trung phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động như xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”… trọng tâm là chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM góp phần thay đổi bộ mặt văn hóa nông thôn, nâng cao nhận thức của nhân dân và giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Qua các phong trào, các cuộc vận động, các hộ gia đình đã đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Các khu dân cư đã nâng cao ý thức và vai trò tự quản, từng bước xây dựng mô hình làng văn hóa chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng ngành nghề; huy động được nội lực của người dân nông thôn trong xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới. Việc thực hiện nghiêm túc các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao đã phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm cho quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho người dân nông thôn.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Gia Viễn năm 2020

    Kết quả đến nay, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện hoạt động có hiệu quả, kết nối được hoạt động của các xã, thị trấn. 20/20 xã có Nhà Văn hóa đa năng đảm bảo theo quy định; 193/193 thôn có Nhà Văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, sân thể thao, có trang một thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao cho nhân dân, quan tâm đến đối tượng là trẻ em, người cao tuổi. 100% số thôn đã hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với thực tế của từng địa phương. Năm 2019, toàn huyện có 86% gia đình đạt và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 182/193 khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (đạt 94,3%); 20/20 xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 87/117 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa (đạt 74,36%). Việc cưới từng bước được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ; việc tang được tổ chức văn minh, tiến bộ, các hủ tục đã được loại bỏ,…Gia Viễn có 253 di tích lịch sử văn hóa với một số di tích nổi tiếng như: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính thuộc Quần thể danh thắng Tràng An; Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, nhiều di tích được xếp hạng cấp tình như Đền thờ Vua Đinh, Đền Thung Lau, Thung Lá, suối nước nóng Kênh Gà… Các di tích lịch sử văn hóa thường xuyên được bảo tồn và phát huy.

Nhà Văn hóa huyện Gia Viễn

    Hiệu quả của thực hiện các tiêu chí văn hóa góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, giúp môi trường sống của người dân nông thôn ngày được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; góp phần khơi dậy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp trong mỗi làng quê, làm cho xóm làng thêm rộn ràng, khởi sắc, đời sống tinh thần trong mỗi gia đình được nâng lên, tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, an ninh, quốc phòng của địa phương được giữ vững, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM trên địa bàn.

    Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM, trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, tăng cường nguồn lực củng cố và phát triển hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn công tác quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa. Kiểm tra, đôn đốc các xã tiếp tục củng cố bền vững tiêu chí, xác định một số hạng mục cơ sở vật chất, các nội dung tiêu chí còn yếu để bổ sung hoàn thiện. Chỉ đạo nâng cao công tác tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ cán bộ cơ sở đáp ứng với yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chú trọng việc xét, công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Xây dựng và nhân rộng một số mô hình xã điểm về văn hóa, mô hình văn hóa ứng xử trong gia đình, mô hình, câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống… để phấn đấu giữ vững danh hiệu huyện đạt chuẩn NTM và nâng chất lượng các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng NTM, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo quần chúng nhân dân, tiếp tục xây dựng văn hóa nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu./.

 

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình