Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

HUYỆN KIM SƠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2000 - 2020

04/11/2020

Chiều ngày 29/10, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Dự hội nghị có Đồng chí Đỗ Thị Nga -TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; Lãnh đạo Phòng XDNSVH&GĐ- Sở Văn hóa &Thể thao; Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; đại diện Lãnh đạo UBND và Công chức Văn hóa các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Qua 20 năm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo các cấp trên địa bàn huyện Kim Sơn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tham gia tích cực trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, VSMT, phòng chống ma túy, TNXH, HIV/AIDS, VSATTP.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Phong trào như:  Bình xét “Gia đình VH”, giáo dục lối sống gia đình, thẩm định “Thôn, xóm, khối, phố VH”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, khảo sát, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai xây dựng và hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, xóm, phố theo Kế hoạch. Nhiều truyền thống tốt đẹp đã được gìn giữ, phát huy, lối sống mới từng bước được hình thành; các nhiệm vụ trong  thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình, Chiến lược thể dục thể thao đều đạt chỉ tiêu, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, thể trạng của người dân.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm, đáp ứng các nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020, đồng chí Nguyễn Cao Sơn Phó Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được qua 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không chỉ góp phần nâng tầm văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị mà còn góp phần thiết thực giữ gìn, bồi đắp và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương.  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát riển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác quản lý Di tích lịch sử, công tác đảm bảo an ninh trật tự, VSMT, thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng; quan tâm đổi mới, tăng cường kiểm tra, bình xét, khen thưởng các danh hiệu văn hóa, phát triển kinh tế song song với phát huy truyền thống văn hóa của quê hương trong cán bộ đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã được UBND huyện tặng Giấy khen./.

                                                                                   Phạm Thị Phương

                                                                                       Phòng VHTT huyện Kim Sơn