Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG LĨNH VỰC VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

06/08/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, để góp phần đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch của tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định số 324/QĐ-SVHTT ngày 28/5/2021 kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hoá và thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 458/QĐ-SVHTT ngày 27/7/2021 kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đơn vị trực thuộc Sở. Kết quả cụ thể như sau:

- Kiểm tra, rà soát 69 cơ sở kinh doanh karaoke; 21 cơ sở dịch vụ gym, yoga, Fitness trên địa bàn tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra các cơ sở đều chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động kinh doanh. Đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Kiểm tra thực tế hoạt động tại một số điểm sân bóng đá trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Qua kiểm tra nhận thấy hoạt động của các sân bóng đá không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành. Thanh tra Sở đã tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trạng, nhắc nhở và yêu cầu chủ cơ sở quản lý sân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của cấp có thẩm quyền, đồng thời đề nghị phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình phối hợp với UBND phường nơi có điểm sân thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các điểm sân bóng đá trên địa bàn quản lý.

- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với 08 đơn vị trực thuộc Sở. Qua kiểm tra, 100% đơn vị thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp chống dịch theo Kế hoạch số 971/KH-SVHTT ngày 23/7/2021 của Sở VHTT và các văn bản liên quan khác. Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị.

Thời gian tới, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh và công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị thuộc Sở nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

THANH TRA SỞ