Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Hướng dẫn Phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019

22/10/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 355/UBND-VP4 ngày 26/6/2019 về việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình trong mùa mưa bão năm 2019 và Văn bản số 1416/BXD-GĐ ngày 19/6/2019 của Bộ Xây dựng.

Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đăng tải các biện pháp phòng chống thiên tai thực hiện theo 4 tài liệu hướng dẫn gồm: Hướng dẫn an toàn phòng, chống bão lũ; Hướng dẫn phân loại nhà an toàn; Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; Quy trình kiểm định các anten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình.

Các Phụ lục kèm theo:

Công văn 1037/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình

Hướng dẫn phân loại nhà an toàn

Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình

Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình

 

Phòng Kế hoạch Tài chính