Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

HỘI NGHỊ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO VỚI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2022 – 2026

12/10/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Chương trình phối hợp số 2448/CT-BVHTTDL-HNCT ngày 08/7/2022 về phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022-2026, Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2030, sáng 12/10/2022, tại Sở Văn hóa và Thể thao đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022 – 2026. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và ông Đinh Ngọc Hà, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

Tại Hội nghị, sau phần tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Trần Việt Phương đã thông qua dự thảo Chương trình phối hợp với 09 nội dung nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với người cao tuổi; hỗ trợ người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình; phát huy vai trò người cao tuổi trong giáo dục, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong việc giáo dục văn hóa ứng xử và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Trần Việt Phương thông qua dự thảo Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022 – 2026

Dự thảo Chương trình phối hợp nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của mỗi ngành, theo đó, Hội Người cao tuổi tỉnh có trách nhiệm: tập trung chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình nói chung và thực hiện Chương trình phối hợp nói riêng; nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp hội và hội viên về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người cao tuổi đối với xã hội, cộng đồng và gia đình; chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, tăng cường phối hợp với ngành văn hoá, thể thao và các ngành, đoàn thể có liên quan tại địa phương trong quá trình chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hoá, gia đình, thể thao; vận động hội viên cũng như các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, gia đình, thể thao; phát huy vai trò của người cao tuổi trong giáo dục, giữ gìn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; chỉ đạo đổi mới hình thức sinh hoạt của các mô hình, câu lạc bộ của người cao tuổi để tập hợp nhiều người cao tuổi tham gia; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ nhất là mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Đề án 1336 của Chính phủ; phối hợp tuyên truyền, vận động người cao tuổi tham gia xây dựng các mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, giáo dục con cháu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát huy truyền thống nề nếp gia phong của gia đình và dòng họ, duy trì, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Đối với ngành Văn hoá và Thể thao, trong giai đoạn 2022 – 2026, cần tập trung quán triệt trong toàn ngành việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình, bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội; tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin, tài liệu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình hỗ trợ Hội Người cao tuổi trong các hoạt động truyền thông; chỉ đạo, hướng dẫn củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị về văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giải trí với nội dung và hình thức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tham gia; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động nghệ thuật truyền thống không chuyên ở cơ sở; tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu nghệ thuật quần chúng, các giải thể thao phong trào, chiếu phim lưu động, triển lãm tranh, ảnh, sách báo, trưng bày các chuyên đề giới thiệu về di sản văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân nói chung và người cao tuổi nói riêng; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc giảm giá vé dịch vụ văn hóa, thể thao đối với người cao tuổi theo quy định.

Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đinh Ngọc Hà phát biểu tại Hội nghị ký kết

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Ngọc Hà, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh bày tỏ sự nhất trí cao và tin tưởng vào chương trình hợp tác giữa hai cơ quan. Ông khẳng định: đây cũng là cơ sở để Sở Văn hóa và Thể thao Hội Người cao tuổi tỉnh phát huy trách nhiệm, tăng cường sự hợp tác một cách đồng bộ cả về nội dung hoạt động, cách thức tổ chức, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo nhằm nâng cao vai trò của người cao tuổi trong việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình và thể thao giai đoạn 2022 – 2026.

Sau khi dự thảo Chương trình được thông qua, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai cơ quan, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Mạnh Cường và Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đinh Ngọc Hà ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022 – 2026.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị ký kết:

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Mạnh Cường và Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đinh Ngọc Hà ký kết Chương trình phối hợp

Lễ ký kết được diễn ra trong sự thống nhất của hai cơ quan

Đại diện hai cơ quan chụp hình lưu niệm

Phòng Nếp sống Văn hoá và Gia đình