Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Các hoạt động hưởng ứng Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11 năm 2019

19/11/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã hướng dẫn các địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11 năm 2019 với chủ đề: “Toàn dân tham gia chống rác thải nhựa chung tay bảo vệ môi trường”.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được diễn ra ở 100% các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh thể hiện sinh động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia, tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết, dân chủ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục hăng hái tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát động, góp phần quan trọng và thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo cho quốc phòng an ninh của tỉnh.  

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Võ Thị Sáu phường Nam Thành (Nguồn Internet)

Trước vấn nạn ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải nhựa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện chủ đề “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 là “Toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường”, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào, xây dựng, nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể góp phần huy động được sức mạnh cộng đồng chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh... Tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân trong thôn được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động trong phát triển kinh tế, gìn giữ vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lon, chung tay chống rác thải nhựa, xây dựng đời sống văn hóa. Người uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu có một vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng dân cư, bằng uy tín và trách nhiệm đã tích cực tham gia vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà tặng các gia đình văn hóa tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Tân An, phường Tân Thành (Nguồn Internet)

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư tùy theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp; tiếp tục đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và sự đồng thuận trong xã hội.