Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Ngành văn hóa và thể thao đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh

31/12/2021

Công tác tuyên truyền ngày nay đã và đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần bảo tồn, phát huy

Trong những năm qua, công tác chỉ đạo, hướng dẫn về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đạt hiệu quả cao theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động tuyên truyền đã tập trung tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh như: kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9). Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Sở Văn hoá và Thể thao đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực quan và các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ  tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: Sở VH&TT

Đối với tỉnh Ninh Bình, do địa bàn hoạt động tuyên truyền ở cơ sở rộng nên công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý có lúc gặp không ít khó khăn. Bằng sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong công việc, lãnh đạo và cán bộ ngành văn hóa, thể thao đã chỉ đạo và tạo mọi điều kiện giúp các cơ sở trong việc triển khai nhiệm vụ theo đúng định hướng tuyên truyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh tạo nguồn động viên kịp thời trong các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Hình thức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan đa dạng, phong phú, sinh động có tính cổ động cao như: Cụm pa nô, tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, màn LED, đèn trang trí, hệ thống các loại cờ được sử dụng tuyên truyền, trang trí vào dịp có các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra, đồng thời tuyên truyền giáo dục các giá trị truyền thống lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Một số kết quả đạt được cụ thể như:

Về công tác tuyên truyền cổ động trực quan

Hàng năm, các địa phương, cơ sở trên địa bàn tỉnh đã sửa chữa nâng cấp, thay mới trên 4.000 panô treo trên các tuyến đường, hàng trăm cụm panô cổ động (từ 20m2 đến 100m2); làm mới, thay mới nội dung tuyên truyền từ 2 - 3 lần, chăng treo, kẻ vẽ hàng ngàn khẩu hiệu tường, băng rôn; trang trí, tuyên truyền trên cổng chào điện tử, màn hình Led… trong mỗi đợt tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh; phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng đạt trên 90% số hộ gia đình. Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức, hưởng ứng tham gia các cuộc sáng tác tranh cổ động phục vụ tuyên truyền cho các sự kiện và các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, tiêu biểu như: Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hưởng ứng tham gia các cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Trung ương và các tỉnh, thành phố phát động…

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ  tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: Sở VH&TT

Tuyên truyền trực quan chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  trên một số tuyến đường chính của thành phố. Ảnh: Sở VH&TT

 

Về công tác tuyên truyền lưu động

Trong thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao và các địa phương, cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc thi xe lưu động để tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh; tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chấp hành luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Ngoài công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trong ngành tuyên tuyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh qua các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, thông qua các hệ thống đài truyền thanh cơ sở… đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, nhằm động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị về công tác tuyên truyền để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt hiệu quả cao.

Hai là, bố trí cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở có chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức, tham gia các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh để nâng cao trình độ.

Ba là, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng hình thức phù hợp, thiết thực và tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của địa phương, đơn vị.

Bốn là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, đẩy mạnh xã hội hoá, huy động nhiều nguồn lực trong công tác tuyên truyền ở cơ sở. Có như vậy công tác tuyên truyền mới được triển khai nhanh hơn, đảm bảo chất lượng yêu cầu công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh là góp phần quan trọng tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 

Phòng Quản lý văn hóa