Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỔ CHỨC

15/07/2022

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao gồm 7 chi bộ thuộc cơ quan văn phòng Sở và 6 chi bộ trực thuộc Sở.

Ngày 02/6/2022 Chi bộ Nhà hát Chèo tổ chức Đại hội điểm. Sau khi đại hội điểm, Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và triển khai, quán triệt một số nội dung để các chi bộ thực hiện tốt Đại hội chi bộ mình theo đúng Điều lệ của Đảng. Đến ngày 06/7/2022, tất cả 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại Đại hội, các chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ, kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy, bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Theo quy định của Điều lệ Đảng, các chi bộ đã thực hiện bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ là những đảng viên thực sự có bản lĩnh, uy tín, năng lực đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã thành công tốt đẹp. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng viên và quần chúng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội các chi bộ:

Trần Thị Thúy Quỳnh

             Chi bộ Tổ chức – Hành chính