Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Phong trào trên địa bàn Thành phố Ninh Bình

17/08/2023

Sáng ngày 11/8/2023, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi tắt là Phong trào) do đồng chí Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc triển khai, thực hiện Phong trào trên địa bàn Thành phố Ninh Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào Thành phố.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo thành phố Ninh Bình và Ban Chỉ đạo Phường Ninh Phong đã thông qua báo cáo đặc điểm tình hình, những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị để xây dựng và phát triển Phong trào.

Đồng chí Trần Thanh Chung – Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Phong trào trên địa bàn thành phố Ninh Bình trong giai đoạn mới đã có sự chuyển biến tích cực. Các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở đều vào cuộc, nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền về Phong trào được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, các hình thức tuyên truyền được đổi mới, bắt kịp xu hướng tiếp nhận thông tin đa chiều của xã hội. Phong trào tập trung đẩy mạnh phát triển về chất lượng của các danh hiệu văn hóa; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa được từ thành thị tới nông thôn; nhiều giá trị văn hóa, các quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, mỗi gia đình và cá nhân.

Đoàn Kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào thành phố Ninh Bình và phường Ninh Phong

Để nắm bắt rõ thực tế tình hình triển khai, thực hiện Phong trào tại cơ sở, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra 02 mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào của thành phố Ninh Bình là Nhà văn hóa phố Khánh Minh (phường Ninh Khánh) và Đền thờ Trương Hán Siêu (phường Thanh Bình).

Tại Nhà Văn hóa - Khu thể thao phố Khánh Minh (phường Ninh Khánh), Đoàn kiểm tra đã được cơ sở giới thiệu về cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức và các hoạt động của Nhà Văn hóa. Trong thời gian qua, Tổ dân phố Khánh Minh đã tích cực, chủ động huy động nguồn lực từ nhân dân để mua sắm, bổ sung trang thiết bị, duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đảm bảo khuôn viên Nhà Văn hóa xanh, sạch, đẹp, an toàn và thu hút được nhân dân, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, hình thành nhiều phong trào văn hóa văn nghệ làm cho đời sống tinh thần ngày càng nâng cao. Nhà Văn hóa trở thành điểm đến gần gũi, gắn bó với đời sống nhân dân tại cơ sở.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Nhà văn hóa phố Khánh Minh (phường Ninh Khánh)

Đoàn kiểm tra đã tới dâng hương tại Di tích lịch sử Đền thờ danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu - nằm cạnh chân núi Non Nước, giao với ngã ba sông Đáy và cửa sông Vân, là một trong những điểm đến tâm linh văn hoá nổi tiếng và cũng là một trong những mô hình tiêu biểu về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản kết hợp phát triển du lịch của vùng đất Cố đô Hoa Lư Ninh Bình.

Đoàn Kiểm tra làm việc với các cụ Thủ từ tại Đền thờ Trương Hán Siêu

Nhìn chung, qua buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thành phố Ninh Bình đã đạt được; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; quan tâm phát triển kinh tế, tạo nguồn lực phát triển văn hóa – xã hội; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc để các phong trào đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả thiết thực./.

Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình