Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc 2023 tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Ninh Bình

31/08/2023

Sáng ngày 28/8/2023, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình tham dự Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đồng chí Phạm Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Du lịch và các đồng chí là lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Du lịch; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc 2023 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức với điểm cầu trực tiếp tại Hội trường C6, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo lời đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc 2023 như “một cuộc gặp để đội ngũ cán bộ văn hóa trên cả nước gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi, và cùng luận giải những vấn đề về văn hóa….”. Đây cũng là cơ hội để nhận diện, giới thiệu các mô hình tiêu biểu trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở để nhân rộng, lan toả trong đời sống xã hội; các cán bộ văn hóa cùng trao đổi nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa, để công tác xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương sẽ có sự lan toả, đạt được những kết quả như sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của các tầng lớp Nhân dân.

Cùng với ý kiến tham luận của 9 đại biểu đại diện các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận tại Hội nghị với chủ đề: Mô hình “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - Bài học kinh nghiệm và giải pháp nhân rộng đến năm 2025. Mô hình này được đánh giá là một trong những điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn cả nước, cần được nhân rộng và phát huy.

Sau thời gian nghiêm túc theo dõi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết thúc Hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Trần Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao gửi lời chúc mừng tới đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa 28/8/1945 – 28/8/2023. Trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình sẽ đoàn kết, phát huy sức mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh, ngày càng nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương, dân tộc, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình