Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

NINH BÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "Giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế-xã hội: Nhìn từ quản trị vùng và địa phương"

29/12/2023

Nhằm xác định các vấn đề lý luận, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trong nước và quốc tế, phục vụ công tác hoạch định chính sách, chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới, ngày 22/12/2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tạp chí Cộng Sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội: Nhìn từ quản trị vùng và địa phương”.

Nhằm xác định các vấn đề lý luận, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trong nước và quốc tế, phục vụ công tác hoạch định chính sách, chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới, ngày 22/12/2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tạp chí Cộng Sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội: Nhìn từ quản trị vùng và địa phương”.

  Chủ trì Hội thảo

Tới dự hội thảo có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Du lịch và Thể thao; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Cùng các nhà khoa học, chuyên gia trong nước, đồng thời có sự góp mặt của các nhà nghiên cứu quốc tế đến từ Australia, Italia, Nhật Bản, Tổ chức UNESCO, Quỹ Bảo tồn Di sản văn hóa dưới lòng đất Đông Nam Á...

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc Hội thảo

Với mục tiêu xác định các giải pháp giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm phát triển bền vững trên cơ sở quản trị vùng, liên vùng và địa phương. Hội thảo là dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác bảo tồn, quản lý trong nước và quốc tế, thảo luận định hướng cho công tác phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững trong thời gian tới, hội thảo đã nhận được 73 bài tham luận có chất lượng cao từ các nhà nghiên cứu, học giả, các chuyên gia, nhà quản lý trong nước và quốc tế với 04 chủ đề chính:

- Nhận thức chung về giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa với việc phát triển kinh tế - xã hội: nhìn từ quản trị vùng và địa phương.

- Thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội: nhìn từ quản trị vùng và địa phương.

- Thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội: nhìn từ phương diện quản trị địa phương của tỉnh ninh bình.

- Kinh nghiệm quốc tế và địa phương trong quản trị giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội.

GS.TS Momoki Shiro, Trường Đại học Ossaka Nhật Bản; giảng viên trường Đại học Việt - Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tham luận

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Nhận thức sâu sắc mối quan hệ mật thiết giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội từ phương diện quản trị vùng và đia phương có ý nghĩa quan trọng để khơi dậy, phát huy nguồn sức mạnh mềm, hoán chuyển các tài nguyên di sản văn hóa thành những nguồn lực, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, làm cho các di sản văn hóa ngày càng lan tỏa, thấm sâu hơn trong các hoạt động của đời sống xã hội. 

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tổng kết Hội thảo

Theo đó, Hội thảo không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề hiện thời của mối quan hệ này trong trước mắt, mà là cơ sở quan trọng để giải quyết những vấn đề mang tính căn cơ, lâu dài, đặt nền tảng cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của tỉnh Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, đẩy mạnh phục dựng, bảo tồn các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung./.

Phòng Quản lý Di sản văn hoá

Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình