Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Đại biểu tỉnh Ninh Bình tham dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023

31/08/2023

Chiều ngày 28/8/2023, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình gồm 05 đồng chí đại diện cho những cá nhân xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8/1945 - 28/8/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh/thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại biểu là các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Trung ương và các địa phương...

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Nói đến văn hóa là nói đến con người. Văn hóa Việt Nam được hình thành, gìn giữ và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước tạo nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc…”. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Đảng và Nhà nước ta đã xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là bản sắc dân tộc, văn hóa còn - dân tộc còn, văn hóa mất - dân tộc mất. Văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh, là động lực đột phá cho sự phát triển. Văn hóa có bản sắc dân tộc sâu sắc, văn hóa phát triển dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ cũng như điều kiện thực tiễn. Văn hóa phải được hưởng thụ và tạo động lực, truyền cảm hứng cho mọi người dân của chúng ta. Văn hóa là những gì tinh hoa, tinh tuý, cốt lõi của dân tộc, của xã hội và của mỗi người….”

Trong chương trình Hội nghị, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị đại biểu đại diện cơ quan, địa phương có cơ hội trao đổi, thảo luận để đánh giá phong trào thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021…; qua đó, có những nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó, phát huy tích cực các giá trị văn hóa, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, Hội nghị đã được lắng nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận thành tích của toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong thời gian qua.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành đã trao bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phần thưởng cao quý tặng 5 tập thể và 73 cá nhân điển hình tiên tiến của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đại diện cho những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa ngàn việc tốt của phong trào thi đua ngành Văn hóa trên toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao vinh dự là một trong 78 tấm gương tiêu biểu toàn quốc, nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao vinh dự là một trong 78 tấm gương tiêu biểu toàn quốc, nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các đại biểu tỉnh Ninh Bình tham dự Hội nghị

Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình