Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện tốt công tác kiểm soát và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

29/12/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Để triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm soát và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) đã quan tâm, rà soát, tham mưu thực hiện việc công bố, công khai danh mục TTHC, quản lý theo dõi 123 TTHC, trong đó thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử của 103 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình và trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt tỉ lệ 100% (trong đó 100% TTHC mức độ toàn trình được thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh). Quá trình thực hiện, Sở VHTT đã thường xuyên rà soát, đã thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính 38 giờ đối với cấp tỉnh, 18 giờ đối với cấp huyện, 14 giờ đối với cấp xã; Thực hiện Quyết định 677/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, Sở thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 15 ngày làm việc theo quy định xuống còn 13 ngày làm việc (giảm 02 ngày) đối với thủ tục “Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo”.

Năm 2023, số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 242 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết (trong đó 238 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 04 hồ sơ chuyển qua từ kỳ trước); đã giải quyết 242 hồ sơ, trong đó: 118 hồ sơ trả qua bưu chính công ích, 7 hồ sơ trả trực tiếp, 109 hồ sơ trả trực tuyến, nhận kết quả điện tử và gửi bản giấy về địa chỉ 8 hồ sơ. Hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, không có hồ sơ nào chậm giải quyết, giải quyết không đúng với quy định của TTHC; tất cả các hồ sơ TTHC đều được tiếp nhận trên môi trường điện tử, không tiếp nhận bản giấy. Các tổ chức, cá nhân đến làm việc và yêu cầu giải quyết TTHC đều được hướng dẫn chu đáo, giải quyết nhanh chóng, thuận tiện và công dân đến liên hệ đã được cán bộ của Sở tại trung tâm phục vụ hành chính công được hướng dẫn tạo tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công và sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia giải quyết TTHC; đến nay 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý việc đăng ký, cài đặt VneID và định danh điện tử mức 2;

Ảnh công dân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến, không dùng hồ sơ giấy, tại Trung tâm PVHCC tỉnh.

       Phối hợp với Bưu chính viễn thông tạo chữ ký số cho công dân khi đăng ký TTHC được thực hiện toàn trình; kết quả việc triển khai thanh toán lệ phí thủ tục không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 100%.

         Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC đã thực sự đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, người dân có thể đăng ký trực tuyến và nhận kết quả tại địa chỉ đăng ký giúp giảm bớt được chi phí đi lại và chờ đợi, giảm bớt được các bước còn rườm rà, các tổ chức, công dân chỉ đến một nơi để giao dịch về hồ sơ hành chính mà không phải đi lại nhiều nơi và giải quyết công việc theo đúng thời gian quy định, đúng hẹn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và nhân dân trong quá trình giải quyết công việc. Các thủ tục, quy trình thời gian giải quyết, lệ phí đều được minh bạch, công khai rộng rãi, qua đó giúp người dân thực hiện và cũng để người dân giám sát việc làm và trách nhiệm của công chức Nhà nước.

  

Ảnh cán bộ VNPT hướng dẫn công dân cài đặt chữ ký số điện tử.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, Sở VHTT rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung sau: cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm quy định, TTHC trọng tâm tạo điều kiện thuận cho người dân, doanh nghiệp; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ trong giải quyết TTHC được Bộ VHTTDL triển khai, đảm bảo đúng quy định;

Công bố, công khai đầy đủ, chính xác thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; tạo tài khoản và chữ ký số điện tử cho công dân được thuận tiện trong quá trình đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến; triển khai sử dụng kho dữ liệu điện tử trong quá trình tiếp nhận, xử lý giải quyết TTHC của Sở trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy trình và tiến độ;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến gắn với chuyển đổi số để phục vụ tổ chức, cá nhân đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia đạt hiệu quả theo Kế hoạch đề ra./.

                                    Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phòng QLVH, Sở VHTT