Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào

17/08/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 10/8/2023, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi tắt là Phong trào) tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn kiểm tra còn có đồng chí: Vũ Mạnh Tiên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số đồng chí đại diện Văn phòng và các cơ quan có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Về phía Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh Ninh Bình đồng chí Tống Quang Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào và các đồng chí lãnh đạo sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Phong trào năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu bật được các kết quả đã đạt được; những hạn chế, khó khăn; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới và một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh với Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh báo cáo kết quả và chia sẻ một số kiến nghị của tỉnh Ninh Bình

Thảo luận tại Hội nghị, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào đã trao đổi một số nội dung cần làm rõ nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó quan tâm đến nội dung: xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động, nhất là tại các doanh nghiệp; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa gắn với phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; chú trọng công tác kiểm kê di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể; đẩy mạnh việc xét, tặng danh hiệu nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong bảo tồn các di sản văn hóa; tập trung thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú nhằm thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng;…

Đồng chí Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và những ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, biểu dương những thành tích của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh đã được đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh tới cơ sở; phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành trên địa bàn. Đồng chí đề nghị tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục tập trung quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Phong trào theo chức năng nhiệm vụ được phân công; chủ động, mạnh dạn tham mưu, áp dụng những cách làm hay, cách làm mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, bắt kịp xu hướng tiếp nhận thông tin đa chiều, đa kênh của nhân dân.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đồng chí Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, cũng như các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Trên cơ sở ghi nhận đề xuất của các đại biểu, đồng chí chỉ đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và ngày càng xây dựng, phát triển Phong trào sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh phát biểu cảm ơn và tiếp thu.

Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình