Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Kết quả thực hiện tiêu chí về văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn huyện Gia Viễn

18/11/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

“Văn hóa” được quy định là một trong các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc thực hiện các nội dung tiêu chí về văn hóa là thành tố quan trọng giúp nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa trên địa bàn, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản số 1524/SVHTT-NSVHGĐ ngày 12/9/2022 về hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Gia Viễn, Sở đã hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gia Viễn và 3 xã Gia Thanh, Gia Sinh, Gia Hưng thực hiện nội dung tiêu chí văn hóa đảm bảo đúng quy định, đạt hiệu quả.

Buổi làm việc với nội dung về thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn

Cùng chung quan điểm: “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, tất cả những nỗ lực từ các ban, ngành và quần chúng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đều hướng đến mục đích cuối cùng là phục vụ nhu cầu chính đáng của Nhân dân, để Nhân dân hưởng thụ thành quả một cách trọn vẹn…”  - theo lời ông Bùi Đình Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thanh, với sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng quyết tâm của lãnh đạo và Nhân dân, 03 xã Gia Thanh, Gia Sinh và Gia Hưng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng tiêu chí về văn hóa xã nông thôn mới nâng cao.

Đến tháng 10 năm 2022, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa cấp xã, cấp thôn và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn các xã phát triển với nhiều thành tích nổi trội. Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã được đầu tư xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện, cơ bản đảm bảo về diện tích, quy mô, có đầy đủ hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, bộ trang trí khánh tiết, bàn và ghế sức chứa 250 - 300 chỗ ngồi; có các công trình phụ trợ, có hàng rào cây xanh, tranh tường trang trí đảm bảo  khuôn viên xanh - sạch - đẹp, an toàn. Khu thể thao/khu vui chơi công cộng được bố trí lắp đặt các trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tập luyện thể thao, vui chơi, giải trí cho Nhân dân, chú trọng đối tượng là người cao tuổi và trẻ em. Tại các xã thành lập các câu lạc bộ thể dục, thể thao, tổ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ hoạt động sôi nổi. Trung bình hàng năm tổ chức 20 buổi liên hoan, giao lưu, hội diễn văn nghệ quần chúng; 24 cuộc thi đấu giao hữu thể dục, thể thao; 20 - 30 đợt hoạt động văn nghệ cho người cao tuổi, trẻ em. Có các mô hình tiêu biểu như Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, CLB cầu lông, bóng đá các xã; CLB văn nghệ, dân vũ… thu hút sự tham gia của Nhân dân, thường xuyên giao lưu với các đơn vị bạn trong và ngoài xã.

Trung tâm Văn hóa xã Gia Hưng với diện tích hội trường 875 m2, sức chứa hơn 300 chỗ ngồi, nơi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng Nhân dân trên địa bàn xã

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại 3 xã Gia Thanh, Gia Sinh, Gia Hưng đã thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 3 xã đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu, phương hướng cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; chỉ đạo việc đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu công khai, dân chủ, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn; chú trọng tuyên truyền và vận động nhân dân chăm lo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; các thành viên trong cộng đồng có tinh thần hoà thuận, đoàn kết tương trợ; phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước; xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh…. Đến nay, tỷ lệ thôn, xóm được công nhận danh hiệu văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ khu dân cư, gia đình văn hóa được tặng giấy khen đạt 15%.

Một góc của Khu thể thao thôn 4 xã Gia Sinh

Về bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa, trên địa bàn 3 xã hiện có 12 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Trong đó tiêu biểu là chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2014; 03 di tích lịch sử cấp quốc gia là: đền thờ cụ Nguyễn Công Trứ, miếu và chùa Lạc Thiện, động Hoa Lư và 08 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Các di tích lịch sử văn hóa từ khi được công nhận đã thành lập Ban Quản lý di tích, thực hiện quản lý chặt chẽ, không để xảy ra các hành vi vi phạm quy định của Luật Di sản văn hóa cũng như các quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, Nhân dân trong các xã luôn đoàn kết, tích cực đóng góp sức người, sức của cho việc bảo vệ, quản lý tu bổ và tôn tạo các di tích. Công tác tổ chức lễ hội tại các điểm di tích cũng được 3 xã quan tâm chỉ đạo, thực hiện đảm bảo trang nghiêm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, không để xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín, dị đoan và các hành vi trái pháp luật khác…, từ đó, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn các xã.

Theo đánh giá chuyên môn, về cơ bản, 03 xã trên địa bàn huyện Gia Viễn đang trong quá trình hoàn thiện, dần đáp ứng đạt với các nội dung tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Trong thời gian tới, để đảm bảo các nội dung thực hiện tiêu chí văn hóa tại 3 xã Gia Thanh, Gia Sinh, Gia Hưng huyện Gia Viễn hướng tới về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị và tích cực hướng dẫn 3 xã tập trung chỉ đạo các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện tăng cường công tác tuyên tuyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các xóm; tăng cường các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn xã. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn.

Thứ hai, tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao các thôn, xóm đảm bảo khanh trang, sạch đẹp. Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị hoạt động, thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao các xóm. Có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các hạng mục chưa đầy đủ theo đúng lộ trình đã cam kết.

Thứ ba, có các giải pháp tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác văn hóa cơ sở. Từ đó giúp phát huy và sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân trong đó quan tâm đến đối tượng là người cao tuổi và trẻ em trên địa bàn xã.

Thứ tư, củng cố hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương có nhiều hoạt động hơn, chất lượng chuyên môn tốt hơn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thưởng thức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Nhân dân.

Các xã còn lại trên địa bàn huyện cũng cần kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, hướng tới xây dựng huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024./.

Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình