Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách thủ tục hành chính

16/08/2021

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính(TTHC) những năm qua được Sở Văn hóa và Thể thao chú trọng quan tâm, đầu tư, triển khai sâu rộng, tạo bước chuyển biến quan trọng vả về nhận thức và hành động, góp phần cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

    Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong công tác chỉ đạo, Sở đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở vừa đảm bảo triển khai hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn, vừa thực hiện các giải pháp về an toàn thông tin. Đồng thời, phổ biến, quán triệt công cuộc chuyển đổi số gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến 2025 đến công chức, viên chức trong toàn ngành.  

    Trong những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trên môi trường mạng, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc, giải quyết TTHC trong cơ quan; đẩy mạnh các giải pháp để tăng tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, 4 trên môi trường mạng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu trong công tác phòng chống chống dịch COVID–19 cũng như góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

    Đồng thời hạ tầng công nghệ thông tin đã được Sở Văn hóa và Thể thao đầu tư, bổ sung đảm bảo triển khai các ứng dụng dùng chung và công tác cải cách hành chính, như: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Email công vụ, trang giấy mời họp… được vận hành tốt, tạo quy trình xử lý công việc khép kín và khoa học, phát huy năng lực và kiểm soát văn bản giữa lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo mật thông tin. 

    Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến thời điểm hiện tại Sở Văn hóa và Thể thao đang cung cấp 100 TTHC thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở đưa ra phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó có: 7 TTHC mức độ 2; 13 TTHC mức độ 3 và 80 TTHC ở mức độ 4 được đăng tải trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Công dân giải quyết TTHC tại quầy Sở Văn hóa và Thể thao

    Theo số liệu thống kê đến hết tháng 7/2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp nhận 86 hồ sơ mức độ 4, trong đó có 82 hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỉ lệ 95,34%, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Các hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, đúng luật, đảm bảo được thời gian sớm hơn hoặc đúng giấy hẹn; các khoản thu lệ phí và thủ tục hành chính được công khai dân chủ, theo quy định của nhà nước đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến giao dịch giải quyết công việc không phải đi lại nhiều lần qua khâu trung gian.

    Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC đang thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh nâng lên 100% mức độ 4, thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình giai đoạn 2020 – 2025.

 

  Nguyễn Bích Hạnh – Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả