Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

KHẢO SÁT, ĐIỀN DÃ PHỤC VỤ VIẾT BÀI HỘI THẢO “NGHỀ GỐM CỔ NINH BÌNH - TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI”

28/02/2023

    Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-BTC ngày 01/02/2023 của Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Nghề gốm cổ Ninh Bình – truyền thống và hiện đại”. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), UBND huyện Yên Mô tổ chức đoàn khảo sát, điền dã thực tế phục vụ viết bài tham luận Hội thảo tại các địa điểm: Di tích Khảo cổ Mán Bạc, xưởng gốm Bồ Bát (xã Yên Thành, huyện Yên Mô); Nhà đón tiếp khách (Bến thuyền Tràng An) – Quần thể danh thắng Tràng An; Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

    Tham dự đoàn khảo sát, điền dã có Lãnh đạo, cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao; Lãnh đạo, cán bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Lãnh đạo, đại điện các phòng, ban chức năng UBND huyện Yên Mô, UBND xã Yên Thành; các chuyên gia, nhà khoa học tham gia viết bài tham luận Hội thảo.

    Tại khu di tích khảo cổ Mán Bạc, các chuyên gia, nhà khoa học nghe báo cáo sơ bộ về giá trị của khu di tích, khái quát về kết quả khai quật khảo cổ đã diễn ra tại đây, trao đổi, đánh giá về vị trí, vai trò và giá trị của khu di tích trong tiến trình lịch sử, đề xuất các biện pháp bảo vệ di tích đối với chính quyền địa phương.

    Thăm xưởng gốm Bồ Bát, các chuyên gia, nhà khoa học nghe giới thiệu về nghề gốm, trao đổi về chất liệu, kỹ thuật sản xuất, định hướng một số giải pháp, kinh nghiệm để doanh nghiệp có thể làm phong phú các loại hình sản phẩm, mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đoàn khảo sát làm việc với Doanh nghiệp tư nhân gốm Bồ Bát

Đoàn khảo sát tham quan và trao đổi tại xưởng gốm Bồ Bát

    Tại nhà đón tiếp khách (Bến thuyền Tràng An) – Quần thể danh thắng Tràng An, đoàn khảo sát, điền dã thăm quan bộ sưu tập hiện vật gốm phát hiện, khai quật khảo cổ tại Quần thể danh thắng Tràng An, đồng thời trao đổi, đánh giá về giá trị của các hiện vật.

Đoàn tham quan, trao đổi tại khu vực trưng bày bộ sưu tập hiện vật khai quật trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

    Kết thúc chuyến đi, đoàn khảo sát, tham quan tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, trao đổi, bàn luận và đánh giá hệ thống các di vật liên quan đến di tích khảo cổ Mán Bạc; đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, vật liệu kiến trúc qua các giai đoạn lịch sử trên vùng đất Ninh Bình.

    Đây là một trong những hoạt động quan trọng để chuẩn bị tổ chức  Hội thảo khoa học “Nghề gốm cổ Ninh Bình – truyền thống và hiện đại”, chuyến điền dã để các chuyên gia, nhà khoa học tham gia viết bài hội thảo nghiên cứu thực địa và thu thập cứ liệu khoa học nhằm bổ sung, củng cố, làm rõ giá trị khoa học, lịch sử, văn hóa của quá trình hình thành và phát triển nghề gốm nói riêng, vùng đất Ninh Bình nói chung (bao gồm đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, vật liệu kiến trúc) qua các giai đoạn lịch sử trên vùng đất Ninh Bình, làm sáng tỏ vai trò, vị trí của di tích khảo cổ học Mán Bạc và làng gốm cổ Bồ Bát trong lịch sử hình thành, phát triển nghề gốm, đề ra phương hướng bảo tồn và phát huy nghề gốm cổ Ninh Bình trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa tại địa phương hiện nay.

Phạm Mạnh Dũng