Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Thông báo

Thông báo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Quần thể di tích Cố đô Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 17/TB-UBND ngày 28/02/2022, Sở Văn hoá và Thể thao đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập dự thảo Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Quần thể di tích Cố đô Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Sở Văn hoá và Thể thao trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia góp ý. Mọi ý kiến góp ý gửi về email dinhmanhthangnb@gmail.com hoặc về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao (số 29, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)

Ngày hết hạn góp ý: 18/03/2022

Link file gửi kèm:

https://drive.google.com/drive/folders/1kfcNNiSi21rNiEHsb9AxslkBH_hTudDw