Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

11/04/2023

Ngày 06/4/2023, Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, thực hiện đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động và bầu ra Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Việt Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Văn hoá và Thể thao. Đặc biệt, Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh về dự, chỉ đạo và chung vui cùng Đại hội.

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá và Thể thao Lần thứ II, Nhiệm kỳ 2023 – 2028 với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”

Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá và Thể thao có 7 tổ công đoàn với tổng số 53 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với Ban Lãnh đạo Sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, giám sát, thực hiện tốt chế độ cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, củng cố xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Bên cạnh đó, công đoàn tổ chức tốt các hoạt động phát triển đoàn viên, công tác nữ công; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với giải pháp thiết thực, đem lại hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh thay mặt Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ V của Công đoàn viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao chúc mừng 07 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ và đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá và Thể thao phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực, vượt qua khó khăn thử thách, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá và Thể thao khoá II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu kinh tế - xã hội của ngành, của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững./.

Tin bài: Phòng Nếp sống Văn hoá và Gia đình

Ảnh: Đình Thanh