Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Công an tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025

16/12/2020

    Thực hiện Chương trình số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2020 - 2025. Ngày 11/12/2020, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện cho phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp

    Tham dự hội nghị ký kết, về phía Sở Văn hóa và Thể thao có đồng chí Trần Việt Phương - Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của Sở Văn hóa và Thể thao; về phía Công an tỉnh có đồng chí đại tá Vũ Anh Thiều - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của Công an tỉnh và đông đủ các đồng chí Lãnh đạo Trại tạm giam công an tỉnh Ninh Bình.

Đ/c Trần Việt Phương - Phó Giám đốc Sở VH&TT, đ/c Đại tá Vũ Anh Thiều - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp

    Các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Văn Phương - Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa trình bày dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện cho phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025.

    Tại Hội nghị, hai đơn vị đã thống nhất các nội dung ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 gồm các nhiệm vụ trọng tâm là: Duy trì, củng cố phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí và cảm hóa, giáo dục phạm nhân; giao lưu, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày ấn phẩm văn hóa, tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh, phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn và vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động, giáo dục cảm hóa phạm nhân chấp hành nghiêm Bản án, quyết định của Tòa án, nội quy cơ sở giam giữ, quyền, trách nhiệm của phạm nhân; động viên phạm nhân tích cực học tập, lao động, chấp hành pháp luật, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

    Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong Trại tạm giam Công an tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025 phải bảo đảm được triển khai chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của mỗi đơn vị, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.

 

Nguyễn Thị Quyên – Phòng Quản lý Văn hóa