Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Văn bản ngành

STT Số hiệu Ban hành Trích yếu
06/2020/TT-BVHTTDL 08/09/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-tham-quyen-ban-hanh-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich 2020
1393/TB-SVHTT 20/11/2019 Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thong-bao-thi-tuyen-chuc-danh-truong-phong-xay-dung-nep-song-van-hoa-va-gia-dinh-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao 2019
660/SVHTT 10/06/2019 Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2019 xet-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-van-hoa-the-thao-du-lich-nam-2019 2019
36/2019/NĐ-CP 29/04/2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-the-duc-the-thao 2019
07/2017/TT-BVHTTDL 29/12/2017 Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình quy-dinh-viec-thu-thap-bao-cao-thong-tin-ve-gia-dinh-va-phong-chong-bao-luc-gia-dinh 2017
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19/05/2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN thong-tu-lien-tich-quy-dinh-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-thu-vien 2015
79/2012/NĐ-CP 05/10/2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG; THI NGƯỜI ĐẸP VÀ NGƯỜI MẪU; LƯU HÀNH, KINH DOANH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU nghi-dinh-quy-dinh-ve-bieu-dien-nghe-thuat-trinh-dien-thoi-trang-thi-nguoi-dep-va-nguoi-mau-luu-hanh-kinh-doanh-ban-ghi-am-ghi-hinh-ca-mua-nhac-san-khau 2012
98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa 2010