Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Lễ hội

Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư chuẩn bị chu đáo các điều kiện hướng tới phục vụ Lễ hội Hoa Lư 2019

Lễ hội Hoa Lư được diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 15/5/2019, tại di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư. Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2019; Kế hoạch số 127/KH-SVHTT, ngày 15/02/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2019, Trung tâm bảo tồn di tích LS - VH Cố đô Hoa Lư đang tập trung chuẩn bị, triển khai các hoạt động nhằm góp phần vào thành công của Lễ hội.

Nghi lễ tế Cửu Khúc tại Lễ hội Hoa Lư

Tế Cửu khúc là một nghi lễ quan trọng trong lễ hội Hoa Lư bị thất truyền từ lâu. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt kịch bản lễ hội Lễ hội Hoa Lư, đưa nghi lễ Tế cửu khúc là một trong những nghi lễ chính của Lễ hội, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia tiến hành nghiên cứu phục dựng lễ Tế Cửu Khúc, đem lại sự hồi sinh của nghi lễ này.

Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Hoa Lư trong giai đoạn hiện nay

Lễ hội Hoa Lư được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2014. Đây là lễ hội truyền thống của cư dân xã Trường Yên và nhân dân trong vùng được tổ chức hàng năm để tôn vinh vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh – người đã có công xây dựng kinh đô Hoa Lư, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt, mở đầu thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của người Việt Nam.

Niềm tự hào và trách nhiệm

Những ngày này, Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta đang sôi nổi thi đua và nỗ lực cao nhất chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2018. Đây là một sự kiện lớn của Ninh Bình trong năm nay, được tổ chức với quy mô cấp tỉnh để khẳng định về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt, qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hôm nay.