Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về chủ đề công tác năm 2021

31/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 12/4/2021, hướng dẫn số 23-HD/ĐU ngày 18/5/2021 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức thực hiện Chủ đề công tác năm 2021. Chi ủy phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT đã chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" vào ngày 28/5/2021 tại Hội trường Vip A, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, đồng chí Đinh Trường Sinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp, đồng chí Vũ Hồng Minh Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng toàn thể Đảng viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy,  Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phạm Tuấn Anh, Bí thư Chi bộ, chủ trì hội nghị quán triệt Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 26/2/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nội dung để hội nghị nghiên cứu xem xét thảo luận. Các Đảng viên đã tiến hành thảo luận về các nội dung kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan đồng thời xác định những vấn đề trọng tâm để triển khai thực hiện, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, hạn chế.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh, Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Tuấn Anh, Bí thư Chi bộ đánh giá ý nghĩa, tác dụng của việc sinh hoạt chuyên đề, thông qua buổi sinh hoạt mỗi cán bộ Đảng viên, nhận thức sâu sắc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Chi bộ cũng đi đến thống nhất lựa chọn đăng ký nội dung ''Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ'' làm chủ đề công tác của Chi bộ năm 2021 đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ Đảng viên, viên chức và lao động có bản cam kết để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Phạm Khắc Nhiên đại diện tổ đảng phòng HCQT  phát biểu tham luận tại hội nghị

Đinh Xuân Đại