Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Nâng cao chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021

11/11/2019

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Nghị Quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.  góp phần nâng cao chất lượng và phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017- 2021 được xây dựng và ban hành năm 2016.

Hiện tại Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên và vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu đã hết hiệu lực  và được thay thế bằng Nghị định số 152/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Thủ tướng chính phủ về Quy định một số chế độ đối với Huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018; Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/ 11/ 2011của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26 /7/2018 của Bộ tài chính Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao thành tích cao có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018.

Để tạo điều kiện khuyến khích, thu hút các huấn luyện viên, vận động viên trong huấn luyện và thi đấu nhằm nâng cao thành tích thể thao của tỉnh nhà, tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe góp phần quảng bá thương hiệu tỉnh Ninh Bình và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời thực hiện các chế độ, chính sách theo các văn bản quy định của Chính Phủ và các Bộ đã ban hành, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân ban hành Nghị Quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phụ vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình. Nghị Quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 đã kịp thời sửa đổi một số chế độ, chính sách huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao cụ thể như sau:

- Sửa đổi đối tượng áp dụng do: Sau khi thành lập Sở Du lịch và đổi tên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được đổi thành Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình.

- Sửa đổi chế độ tiền công, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, trợ cấp theo quy định mới tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP  ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu”.

- Sửa đổi nâng cao mức hỗ trợ các chế độ dinh dưỡng cho Huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập luyện, huấn luyện.

- Sửa đổi các chính sách hỗ trợ các vận động viên khi không tiếp tục làm vận động viên thể thao, do đó“Vận động viên đội tuyển bóng chuyền hạng mạnh của tỉnh; vận động viên thuộc các môn thể thao khác của tỉnh Ninh Bình đạt huy chương tại giải Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc và giải quốc tế không còn khả năng thi đấu mà thôi không làm vận động viên thể thao, nếu tham gia các lớp đào tạo được hỗ trợ kinh phí bằng 100% học phí của một khóa đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo với mức tối đa bằng với học phí của một khóa học đại học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Trung ương.

Nghị Quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phụ vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện  thuận lợi cho các Vận động viên, Huấn luyện viên tập luyện, thi đấu tốt hơn. Hơn nữa, đặc thù trong thi đấu thể thao là thời gian cống hiến của VĐV khá ngắn, vì vậy, chế độ, chính sách nhiều ưu đãi sẽ giúp Vận động viên an tâm và thêm động lực để  thi đấu hết mình, cống hiến cho thể thao tỉnh nhà.

                

                                            Phạm Thị Hoa

                                        Phòng Tổ chức - Pháp chế