Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô

22/10/2019

Ngày 22/5/2019, Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: Đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần, Bí thư Huyện ủy Yên Mô; Đ/c Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và thành viên Ban chỉ đạo Nông thôn mới của huyện Yên Mô.

Xã Yên Thành là xã miền núi đặc thù của huyện Yên Mô theo Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình, do Sở Văn hóa và Thể thao phụ trách từ năm 2016 đến nay. Theo sự phân công của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020 tại Thông báo số 04/TB-BCĐ ngày 21/01/2019, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phụ trách xã Yên Thành thực hiện xây dựng Nông thôn mới năm 2019.

Qua kết quả kiểm tra thực tế, tính đến tháng 5/2019, xã Yên Thành đã cơ bản hoàn thành 18/20 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có 16 tiêu chí đạt chuẩn, 02 tiêu chí cơ bản đạt (Tiêu chí số 4: Điện; Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa), 01 tiêu chí chưa đạt chuẩn (Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) và 01 tiêu chí chưa thực hiện (Tiêu chí số 20: Mức độ hài lòng của người dân).

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đ/c Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận: công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Thành về cơ bản đã được triển khai thực hiện có hiệu quả,  hoàn thành (18/20 tiêu chí) và có khả năng về đích trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu huyện Yên Mô đẩy nhanh tốc độ đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã được phê duyệt và ứng nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương, của tỉnh trước cho xã để có nguồn kinh phí phục vụ cho các công trình trên địa bàn xã; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt, chưa đạt và chưa thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ đưa xã Yên Thành được Công nhận xã Nông thôn mới trong năm 2019 theo Kế hoạch.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao có kế hoạch phối hợp với UBND huyện Yên Mô và các Sở, ngành đôn đốc, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM; thực hiện hỗ trợ thiết bị âm thanh và bộ bóng chuyền hơi; Hỗ trợ sách để xã xây dựng tủ sách pháp luật tại xã; Hướng dẫn thành lập và tổ chức các hoạt động của đội văn nghệ, câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng. Xây dựng và thực hiện chương trình nghệ thuật trong lễ đón bằng công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình