Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới Tại huyện Gia Viễn

22/10/2019

Hướng tới xây dựng huyện Gia Viễn đạt chuẩn Nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 16/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch năm 2019 huyện phấn đấu 4 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới là các xã: Gia Minh, Gia Phương, Gia Thắng và xã Liên Sơn để hoàn thành các tiêu chí huyện NTM vào 2019 và đề nghị xét công nhận Huyện NTM vào 2020. Trong nhiệm vụ chung đó, việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai với các nhiệm vụ cơ bản là: rà soát, thẩm định đối với 16 xã đã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2011-2018 theo hướng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; hướng dẫn, kiểm tra, xác minh đối với 04 xã về mức độ hoàn thành tiêu chí về văn hóa và hướng dẫn, xác minh mức độ đạt chuẩn tiêu chí văn hóa đối với huyện Gia Viễn. Đến nay, việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa đã đạt được những kết quả nhất định:

Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa:  Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2011- 2018 thì 16/16 xã đã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; có 136/165 thôn, xóm có nhà văn hóa gắn với điểm vui chơi cộng đồng, sân thể thao đạt 82.42% (một số thôn tại các xã Gia Lạc, Gia Thịnh, Gia Trấn, Gia Trung, Gia Tiến, Gia Lập, Gia Xuân vẫn đang sử dụng chung Nhà Văn hóa liên thôn). Phần đa các Trung tâm hóa – thể thao xã, nhà văn hóa – Khu thể thao thôn có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là phục vụ đối tượng trẻ em và người cao tuổi theo chuẩn Văn hóa nông thôn mới nâng cao. Còn lại 04 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đang tiến hành xây dựng Trung tâm Văn hóa, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019; Đối với nhà Văn hóa- Khu thể thao thôn thì xã Liên Sơn có 13/14 thôn xóm có nhà văn hóa, xã Gia Minh có 6/6 thôn xóm có nhà văn hóa, xã Gia Phương có 2/7 thôn xóm có nhà văn hóa, 5 thôn còn lại đang xây dựng (dự kiến hoàn thành tháng 10/2019), xã Gia Thắng có 03 Nhà Văn hóa liên thôn dành cho 9 xóm, hiện đang xuống cấp và có dự kiến xây dựng mới (hoàn thành vào tháng 12/2019).

Đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn, cần nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới. Diện tích quy hoạch đất không hợp lý; công trình thể dục thể thao diện tích hẹp, khu dịch vụ, vui chơi giải trí, vườn hoa chưa đạt chuẩn; dụng cụ tập luyện thi đấu thể dục thể thao và phương tiện vận chuyển nghèo nàn...Tuy nhiên, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện luôn quản lý và tổ chức hoạt động theo đúng quy định của nhà nước, tổ chức các hoạt động kết nối, hướng dẫn hoạt động đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, xóm, phố trên địa bàn huyện.

Về Tiêu chí Văn hóa: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa, “Thôn, xóm văn hóa, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở được tổ chức sôi nổi và là nhiệm vụ trọng tâm, trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, huy động sự tham gia của người dân vào các hoạt động sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Đến nay có 177/193 đơn vị thôn, xóm đạt danh hiệu văn hóa (đạt 91.71%).

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao đang tích cực rà soát, thẩm tra các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2018 theo tiêu chuẩn nâng cao. Xác minh mức độ đạt chuẩn tiêu chí văn hóa đối với 4 xã về đích Nông thôn mới 2019 và huyện đạt chuẩn tiêu chí văn hóa nông thôn mới trong năm 2019.

 

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình