Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

22/10/2019

Sáng ngày 19/8/2019, tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn Kiểm tra, về phía Bộ VHTTDL có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Vụ pháp chế, Cục Văn hóa cơ sở do ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Trưởng đoàn.

Tiếp đoàn có ông Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh và lãnh đạo Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư Pháp huyện Yên Khánh; Lãnh đạo UBND xã, Công chức Văn hóa - Xã hội, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh.

Quang cảnh buổi làm việc

    Các nội dung chính mà Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra bao gồm: Tình hình triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Tình hình theo dõi, đánh giá về hương ước, quy ước trong công nhận các danh hiệu văn hóa và thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về văn hóa nói chung và tình hình thực hiện hương ước, quy ước nói riêng; thuận lợi, khó khăn và các đề xuất, kiến nghị trong công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương.

Tại trụ sở UBND huyện Yên Khánh, Đoàn nghe báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

Trong thời gian qua, công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện xuyên suốt, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn được thực hiện thường xuyên, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo chất lượng. Qua đó phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, hiện còn một số khu dân cư xây dựng hương ước, quy ước, nội dung còn chung chung, chưa thiết thực; chưa chú trọng tới việc điều chỉnh, bổ sung những vấn đề mới, có tính bức xúc mới phát sinh cho phù hợp. Một số địa phương đã thực hiện sửa đổi theo quy trình nhưng vẫn chưa đạt tiến độ về thời gian theo Kế hoạch đề ra.

Qua kiểm tra, rà soát 1.679/1.679 (Đạt 100%) hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh, có 1.679/1.679 hương ước cần sửa đổi, bổ sung. Tính đến tháng 6/2019, số hương ước, quy ước đã được sửa đổi, bổ sung là 1.601 (trong đó: Số sửa đổi căn cứ: 192; Số sửa đổi, bổ sung nội dung: 1.409). Hiện còn 78 Khu dân cư đã hoàn thành việc sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước đang chờ UBND cấp huyện thẩm tra, quyết định công nhận.

Tiếp đó, Đoàn Kiểm tra di chuyển về xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh để xem xét trực tiếp một số bản hương ước, quy ước trên địa bàn xã. Kết quả kiểm tra về quy trình, thủ tục xây dựng và nội dung các bản hương ước, quy ước tại xã đảm bảo theo đúng những quy định hiện hành.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

 

                                 Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình