Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Ngành Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

18/11/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Xác định tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhất để thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tại Văn bản số 2044/SVHTT-NSVHGĐ ngày 11/11/2022, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (Tháng 11) năm 2022.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn,…, toàn ngành Văn hoá và Thể thao sẽ triển khai thực hiện tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (Tháng hành động) năm 2022 với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương như: tuyên truyền trực quan (chăng treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, các công trình văn hóa, thể thao và nơi công cộng); tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 03 cấp, các trang thông tin điện tử và mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào việc phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về: Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới. Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông về chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, cùng những khẩu hiệu, thông điệp và bộ nhận diện truyền thông của Tháng hành động năm 2022.

Tuyên truyền là nhiệm vụ khởi đầu trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động mà ngành Văn hoá và Thể thao sẽ triển khai thực hiện lồng ghép trong các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, trong thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố sẽ tích cực, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và những hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân nói chung, đối tượng là trẻ em gái và phụ nữ nói riêng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại các thôn, bản, phố và thực hiện việc lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới trong hoạt động của các Câu lạc bộ tại cơ sở.

Đối với các phòng và đơn vị trực thuộc, Sở Văn hoá và Thể thao quán triệt, giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… liên quan đến chủ đề của Tháng hành động, trong đó quan tâm, hướng tới phụ nữ và trẻ em gái. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gia đình và các sản phẩm văn hóa, đảm bảo không mang định kiến giới.

Đợt cao điểm của Tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.