Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG LAN TỎA MẠNH MẼ

22/10/2019

Trong 3 tháng 6,7,8/2019, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Kim Sơn, huyện Yên Mô, huyện Gia Viễn tổ chức mở 3 lớp dạy hát Chèo, hát Xẩm, hát Văn và nâng cao hoạt động các CLB nghệ thuật truyền thống tại các địa phương.

Tranh thủ thời gian nông nhàn và dịp nghỉ hè của giáo viên, học sinh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Trung tâm văn hóa tỉnh phối hợp với các Phòng Văn hóa, Thông tin huyện tổ chức mở 3 lớp dạy hát Chèo, hát Xẩm, hát Văn và nâng cao hoạt động các CLB nghệ thuật truyền thống tại các địa phương, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số10-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đến năm 2020.

          Các lớp đã thu hút được trên 100 học viên với đủ lứa tuổi, đáng mừng nhất là lực lượng thanh, thiếu niên chiếm số không nhỏ, đây là các thành viên chủ chốt trong các CLB, các đồng chí giáo viên và các bạn học sinh là nòng cốt trong phong trào văn nghệ của các trường, các học viên luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, tranh thủ sự hướng dẫn truyền dạy của giảng viên, rèn luyện kỹ năng hát, múa, đánh đàn, gõ nhịp, phách…đây là những hạt mầm tốt tạo nên vườn ươm xanh tốt cho các CLB tại các thôn xã, các nhà trường, tạo sự lan tỏa và phát triển bền vững trong các CLB, đội văn nghệ.

          Chương trình báo cáo tổng kết của các lớp học thực sự tạo nên ấn tượng sâu sắc, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến dự và cổ vũ, kết quả như một mạch nước ngầm trong mát, tiếp tục tưới lên tâm hồn của những người dân Ninh Bình yêu nghệ thuật truyền thống, tạo nên phong trào ca hát rộng khắp và ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhằm thỏa mãn sự sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật độc đáo của dân tộc mà ông cha ta đã gìn giữ và phát huy hàng nghìn năm.

Tiết mục hát xẩm trong buổi Tổng kết tại huyện Yên Mô

Tiết mục biểu diễn trong buổi Tổng kết lớp hát Chèo, hát Văn tại huyện Kim Sơn

Lãnh đạo tặng Giấy khen cho các học viên

 

Các Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng  học viên

 

                                                                                      Kim Cương

Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh