Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ giai đoạn 2022 - 2026

04/07/2022

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội và Dân quân tự vệ về vai trò tác dụng của việc rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức khoẻ, thể lực, rèn luyện phẩm chất, ý chí thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, góp phần cùng nhân dân toàn tỉnh đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chiều ngày 30/6/2022, tại Sở Văn hóa và Thể thao đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ giai đoạn 2022 – 2026.

Tham gia và đồng chủ trì Hội nghị, có đồng chí Đại tá Doãn Giang Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh được xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cơ quan; bảo đảm phát huy vai trò của mỗi đơn vị, đề cao sự hợp tác, hỗ trợ trong quản lý chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tỉnh và dân quân tự vệ.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đại tá Doãn Giang Nam, Phó CHT Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, chương trình hợp tác cần tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh và DQTV về vai trò, tác dụng của công tác thể dục thể thao, phát triển phong trào thể dục, thể thao trong LLVT tỉnh và lực lượng DQTV. Bên cạnh đó, các nội dung về xây dựng cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và hợp tác về phát triển thể thao thành tích cao trong LLVT tỉnh và DQTV là các nội dung quan trọng cần triển khai.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp tại hội nghị.

          Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Đồng chí Vũ Hồng Minh, phó Giám đốc Sở thể hiện sự nhất trí cao và tin tưởng vào chương trình hợp tác giữa hai bên. Đồng chí khẳng định, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ Bộ CHQS tỉnh trong việc đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như huấn luyện những kỹ năng cần thiết các nội dung thể thao cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, bên cạnh đó hỗ trợ về chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi để các đơn vị Quân đội trên địa bàn, lực lượng Dân quân tự vệ hội thi, hội thao. Đặc biệt là phối hợp nghiên cứu đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Hội nghị đã thông qua Dự thảo Chương trình phối hợp với sự nhất trí cao đến từ các đại biểu tham gia. Đại diện thủ trưởng Bộ CHQS và Lãnh đạo Sở VH&TT đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp với 05 nội dung chính: công tác tuyên truyền; công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục, thể thao; công tác thể thao thành tích cao; công tác bồi dưỡng cán bộ thể dục, thể thao; phối hợp sử dụng và khai thác cơ sở vật chất của 02 đơn vị.

Đại tá Doãn Giang Nam, Phó CHT Bộ CHQS tỉnh và Đ/c Vũ Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ký kết Chương trình phối hợp.

          Đây là cơ sở để Bộ CHQS tỉnh và Sở Văn hóa thể thao phối hợp hỗ trợ trong quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh./.

 

Phạm Kim Anh – Phòng Quản lý Thể dục thể thao.