Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2023

28/02/2023

Thực hiện Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, trong năm 2022 vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các chuyên gia Đại học Văn hóa Hà Nội tiến hành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 73 xã, phường thị trấn của 3 huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và thành phố Ninh Bình.

Nhằm tiếp tục triển khai công tác kiểm kê DSVH phi vật thể trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã đề ra, ngày 22/02/2023, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2023 cho cán bộ thực hiện công tác kiểm kê tại các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô và thành phố Tam Điệp tại Trung tâm Chính trị huyện Kim Sơn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự hội nghị, có đồng chí Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Trưởng ban Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Ninh Bình; đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn; đồng chí An Đôn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô; đồng chí Vũ Đình Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp; các chuyên gia của Cục Di Sản Văn hóa và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; đại biểu Lãnh đạo và chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin, Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác văn hoá 70 xã, phường, thị trấn của các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô và thành phố Tam Điệp; thành viên Ban Kiểm kê và Tổ kiểm kê của tỉnh.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Lịch – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là nhiệm vụ thiết yếu nhằm nhận diện, xác định giá trị, đánh giá thực trạng, tư liệu hóa, bổ sung danh mục di sản văn hóa phi vật thể, từ đó đề xuất tham mưu với các cấp chính quyền phương án bảo vệ di sản, tránh tình trạng mai một, biến đổi tính chất của di sản. Quá trình kiểm kê cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và phát huy vai trò là chủ thể văn hóa trong bảo tồn di sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Vũ Thanh Lịch – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Phạm Cao Quý – Cục Di sản Văn hóa trao đổi, hướng dẫn 02 chuyên đề: “Nhận diện và kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể” và “Hướng dẫn Phiếu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể”; TS. Nguyễn Anh Thư - Giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trình bày Quy trình kiểm kê và một số lưu ý trong quá trình triển khai kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể.

TS. Phạm Cao Quý (Cục Di sản Văn hóa) trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn với tinh thần nghiêm túc, nhiệt tình tham gia trao đổi kiến thức, đặt câu hỏi với chuyên gia về Di sản văn hóa phi vật thể, tạo không khí sôi nổi trong suốt quá thời gian diễn ra Hội nghị.

Đại biểu tham gia tham gia thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Thông qua Hội nghị, các cán bộ làm công tác văn hóa của 70 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô và thành phố Tam Điệp đã được cung cấp thông tin cơ bản, nhận diện về Di sản Văn hóa phi vật thể và cách thức kiểm kê Di sản Văn hóa phi vật thể, làm cơ sở cho việc thực hiện kiểm kê trên địa bàn trong thời gian tới.

Kết quả của cuộc tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 là cơ sở khoa học tin cậy để Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu kế hoạch, đề án, chương trình bảo vệ nhằm phát huy hiệu quả các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Thời gian kiểm kê trên địa bàn 4 huyện nêu trên dự kiến bắt đầu từ tháng 3 năm 2023./.

 

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa