Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa sau 01 năm phát động của Thủ tướng Chính phủ

03/12/2020

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, Sở Văn hoá và Thể thao đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về nguy cơ, tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người, về hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy.

Hiện nay trên thế giới cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra, mỗi năm 5.000 tỷ túi nilon được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi nilon/tháng. Riêng Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và nilon. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, các chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, đe dọa các hệ sinh thái và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Nếu chúng ta không có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng.

Nhận thức rõ vấn đề này, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, Sở Văn hoá và Thể thao đã ban hành kế hoạch cụ thể chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về nguy cơ, tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy.

Định kỳ mỗi tháng 1 lần, các đơn vị thuộc Sở thường xuyên triển khai tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị vào tuần cuối cùng của tháng. Thực hiện thu gom, phân loại riêng rác thải nhựa ngay trong cơ quan, đơn vị trước khi chuyển giao cho đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, xử lý.

Đoàn viên thanh niên cơ quan Văn phòng Sở hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh 2020

Về hoạt động tuyên truyền cổ động: Năm 2020, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức phát động tới các họa sỹ chuyên và không chuyên trong CLB Mỹ thuật sáng tác các tác phẩm tranh cổ động về bảo vệ môi trường do Cục văn hóa cơ sở tổ chức. Kết quả: Đã gửi 20 tranh cổ động tham gia, trong đó có 02 tranh được treo tại triển lãm.

Về hoạt động Điện ảnh: Năm 2020, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh đã thực hiện 583 buổi chiếu phim phục vụ 96.160 lượt người xem, trong đó có 528 buổi chiếu lưu động. Tổ chức phổ biến phim tài liệu “Vì một Việt Nam xanh” do Cục Điện ảnh cấp, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền về hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa trước các buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh phổ biến phim tài liệu “Vì một Việt Nam xanh” tại huyện Yên Khánh

Về hoạt động bảo tồn, bảo tàng:

Bảo tàng tỉnh, Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư tổ chức hướng dẫn, thuyết minh và triển khai lồng ghép nội dung tuyên truyền hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa nhằm nâng cao ý thức của du khách về việc bảo vệ môi trường tại các khu di tích, điểm du lịch.

Trung tâm bảo tồn Di tích lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư triển khai vệ sinh, thu gom rác thải nhựa tại khu di tích

Về công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: Đã tổ chức triển khai lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong việc hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Để tiếp tục hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, Sở Văn hoá và Thể thao đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, về nguy cơ, tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người. Tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy; hưởng ứng thực hiện hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Hai là,  Đẩy mạnh tổ chức và lồng ghép nội dung tuyên truyền hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Bà là, Tiếp tục triển khai lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong việc hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị./.

 

Phòng Quản lý Văn hoá