Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Thư viện tỉnh Ninh Bình hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019

22/10/2019

Biển và hải đảo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhất là những quốc gia có biển như Việt Nam.

Việt Nam là một quốc gia nằm ven Biển Đông có bờ biển dài 3.260 km từ Bắc xuống Nam, chiếm tỷ lệ khoảng 100km2 đất liền/1 km bờ biển; hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.Biển, đảo đã gắn liền với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chính vì vậy, năm 2019  Liên Hợp Quốc đã lựa chọn Ngày Đại dương thế giới (ngày 8/6) với chủ đề là “Giới và Đại dương” (Gender and The Oceans) và Ngày Môi trường thế giới (5/6) với chủ đề là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” (Air Pollution).

Theo đó, chủ đề Ngày Đại dương thế giới 2019 sẽ là cơ hội để khám phá các khía cạnh về giới trong mối quan hệ của loài người với các đại dương, như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương.Bên cạnh đó, chủ đề năm nay còn hướng tới xây dựng sự hiểu biết về giới, đại dương và khám phá những giải pháp khả thi để thức đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến đại dương như nghiên cứu khoa học biển, ngư nghiệp, lao động trên biển, di cư bằng đường biển, buôn bán người…; đồng thời, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và tăng cường ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Thực hiện Công văn Số 615/SVHTT- QLVH ngày 29 tháng 05 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019, Thư viện tỉnh Ninh Bình đã tích cực sưu tầm, thu thập, tổ chức giới thiệu, trưng bày sách, tài liệu về biển đảo Việt Nam. Với 70 cuốn sách được lựa chọn kĩ lưỡng để trưng bày,mang nội dung phong phú về biển đảo, pháp luật về tài nguyên và môi trường biển đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo, sách lịch sử, như: “Những mô hình phát triển kinh tế hải đảo Việt Nam” của tác giả Phạm Hoàng Hải, “Hội thảo khoa học văn hóa biển đảo – bảo vệ và phát huy giá trị” của Hội đồng di sản Văn hóa Quốc gia, “Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam” của tác giả Đỗ Công Thung, “Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái ở vùng biển Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” do Nguyễn Huy Viết là chủ biên, và nhiều đầu sách khác....

Tủ sách trưng bày những cuốn sách về biển đảo Việt Nam

Thư viện tỉnh Ninh Bình trưng bày sách về biển đảo nhằm cung cấp và định hướng những thông tin cơ bản về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây, cũng như quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tư liệu trưng bày là cơ sở để giúp bạn đọc đến thư viện tham khảo và sử dụng phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về biển, đảo. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm,lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và tình yêu biển, đảo của các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.