Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Danh mục thủ tục Hành chính

101 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

TỈNH NINH BÌNH

 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

           I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

           A. Di sản văn hóa

1 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
2 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương  Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
3 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập                                                   Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
4 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
5 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
6 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
7 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
8 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
11 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
12 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
14 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao

          B. Điện ảnh

15 Cấp giấy phép phổ biến phim
(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;
- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:
+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;
+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)
Điện ảnh Sở Văn hóa và Thể thao
16 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất) hoặc nhập khẩu) Điện ảnh Sở Văn hóa và Thể thao

          C. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

17 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao) Mỹ thuật Sở Văn hóa và Thể thao
18 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật(thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật Sở Văn hóa và Thể thao
19 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mỹ thuật Sở Văn hóa và Thể thao
20 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Mỹ thuật Sở Văn hóa và Thể thao
21 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật Sở Văn hóa và Thể thao
22 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Nhiếp ảnh Sở Văn hóa và Thể thao
23 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Nhiếp ảnh Sở Văn hóa và Thể thao
24 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Triển lãm Sở Văn hóa và Thể thao
25 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Triển lãm Sở Văn hóa và Thể thao
26 Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Triển lãm Sở Văn hóa và Thể thao
27 Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Triển lãm Sở Văn hóa và Thể thao
28 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Triển lãm Sở Văn hóa và Thể thao

           D. Nghệ thuật biểu diễn

29 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương NTBD Sở Văn hóa và Thể thao
30 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang NTBD Sở Văn hóa và Thể thao
31 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương NTBD Sở Văn hóa và Thể thao
32 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương   NTBD Sở Văn hóa và Thể thao
33 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương   NTBD Sở Văn hóa và Thể thao
34 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu NTBD Sở Văn hóa và Thể thao
35 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu NTBD Sở Văn hóa và Thể thao

          Đ. Văn hóa cơ sở

36 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
37 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
38 Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
39 Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
40 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
41 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
42 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
43 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Quảng cáo Sở Văn hóa và Thể thao
44 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Quảng cáo Sở Văn hóa và Thể thao
45 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo Sở Văn hóa và Thể thao
46 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo Sở Văn hóa và Thể thao
47 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo Sở Văn hóa và Thể thao

          E. Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

48 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
49 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao

          F. Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

50 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu ở địa phương Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
51 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
52 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao 

             G. Thư viện

53 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên Thư viện Sở Văn hóa và Thể thao

H. Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

54 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao

              II. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taewondo TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
18 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân sư rồng TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
19 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
21 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
22 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Moto nước trên biển TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
23 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
24 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
25 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
26 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
27 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
28 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
29 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
30 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
31 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
32 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
33 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
34 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương TDTT Sở Văn hóa và Thể thao
35 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức TDTT Sở Văn hóa và Thể thao

             III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
7 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
8 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
9 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
10 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
11 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
12 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao

 

Tải xuống