Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Thông báo

THÔNG BÁO Về việc xin ý kiến nhân dân về các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Ninh Bình lần thứ Ba

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH - UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Ninh Bình lần thứ Ba.

Hết thời hạn nhận hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao (cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng cấp tỉnh) đã nhận được 02 hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Để  xét tặng đúng đối tượng, tiêu chuẩn và đảm bảo quy trình quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ- CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng thông báo danh sách, Bản khai thành tích các cá nhân đề nghị xét tặng để xin ý kiến của nhân dân trước khi trình Hội đồng cấp tỉnh xét chọn.

1. Thời gian xin ý kiến:  15 ngày làm việc (từ ngày 12/8/2020 -01/9/2020)

2. Nội dung xin ý kiến:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHCN, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương;

- Phẩm chất đạo đức tốt; mức độ tâm huyết, tận tụy với nghề;

- Những đóng góp cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

3. Hình thức đóng góp ý kiến:

Gửi văn bản về Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình (Số 29, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)

4. Danh sách và Bản khai thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Ninh Bình lần thứ Ba xem chi tiết tại đây:

1. Ông Vũ Xuân Năng (Vũ Văn Năng, Công Năng)

2. Ông Vũ Văn Phó (Vũ Đức Minh)