Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Thông báo

Thông báo về việc xin ý kiến dự thảo Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Thực hiện Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện đăng tải dự thảo Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lên trang thông tin điện tử để xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức và cộng đồng người dân theo quy định.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình (số 29, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), đồng thời gửi về địa chỉ email dinhmanhthangsvhtt@gmail.com  trước ngày 25/12/2022.

Hồ sơ quy hoạch: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOP1K%2DfEjxlfHrw&id=AD7D11E185DF282B%2185811&cid=AD7D11E185DF282B