Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Thông báo

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”, “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ 10

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU

 “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”, “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ 10

 

I. NGHỆ SĨ NHÂN DÂN

1. Ông Nguyễn Văn Thập, NSƯT, Giám đốc Nhà hát Chèo Ninh Bình

2. Ông Lý Thanh Kha, NSƯT, Nguyên Phó giám đốc Nhà hát Chèo Ninh Bình

II. NGHỆ SĨ ƯU TÚ

1. Ông Nguyễn Bá Toản, Diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình

2. Ông Lê Anh Tú, Diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình

3. Bà Nguyễn Thị Tuyền, Diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình

4. Bà Đỗ Thị Lý, Diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình.